Kalite Politikamız

Sürekli gelişim ve dinamizme odaklanmış EFETURK Belgelendirme Kuruluşu olarak; tüm çalışanlarımızın katılımı ve Üst Yönetimin desteği ile kalite güvencesinin sağlanabilmesi için aşağıda belirtilen politikalar hiç bir taviz vermeden uygulanacaktır:

EFETURK Belgelendirme Kuruluşu; TS EN ISO/IEC 17024 ” Standardının ve Mesleki Yeterlilik Kurumu şartlarını Personel belgelendiren kuruluşlar” ve adaylar için standardının gerekliliklerini titizlikle yerine getirecektir.

EFETURK Belgelendirme Kuruluşu, personel belgelendirme faaliyetlerini Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yayımlanmış olan ulusal yeterlilikler ve ulusal meslek standartları, ulusal/uluslararası standartlar ve ilgili yasal mevzuat gerekliliklerine uygun olarak gerçekleştirecektir.

Belgelendirme için gerekli tüm teknik şartlar belirlenerek başvurma isteğindeki herkesin ulaşabilmesi sağlanacaktır. Hizmetlere ulaşma imkânı, başvuran kişinin veya kuruluşun büyüklüğüne veya şirket yapısına bağlı olmayacak, herkes hizmetlere eşit olarak ulaşabilecektir.
Belgelendirme talebinde bulunan başvuru sahipleri ve adaylara ayrımcılık yapılmayacak; belgelendirme hizmetlerine ulaşılması engellenmeyecek, belgelendirme hizmetleri özellikle yavaşlatılmayacak veya haksız yere hızlandırılmayacaktır.

Belgelendirme; aşırı mali şartlar veya bir birlik veya gruba üye olunması gibi diğer sınırlayıcı şartlara dayandırılarak kısıtlanmayacak, başvuru sahipleri ve adayların erişimini haksız olarak zorlaştırıcı ve engelleyici prosedürler takip edilmeyecektir.
EFETURK Belgelendirme Kuruluşu; başvuru sahiplerine, adaylara ve belgelendirilmiş kişilere tarafsız davranacak, kişilerin bilgilerinin gizliliğinin yasalar çerçevesinde koruyacak ve saklanmasını sağlayacak, tüm çıkar çatışmalarını risk analizi yaparak devamlı olarak belirleyecek, belgelendirme faaliyetlerindeki objektifliği güvence altına alarak adil ve güvenli bir belgelendirme hizmeti verecektir.

EFETURK Belgelendirme Kuruluşu, belgelendirme prosesi boyunca ölçme ve değerlendirmeye yönelik politikalarını oluşturacak, sürekli olarak geliştirecek ve dokümante edecektir. Belgelendirme, sadece yeterliliğini objektif delillerle kanıtlayan kişilere verilecektir.

EFETURK Belgelendirme Kuruluşu, vermiş olduğu belgelerin kötüye kullanımına yönelik tüm tedbirleri alacaktır.
Sınav organizasyonlarında engelli veya itina gösterilmesi gereken kişiler için özel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik ilgili mevzuat ve düzenlemeler çerçevesinde gerekli olan tüm önlemleri alacaktır.
Sınavların uygulanması sırasında, ilgili yasal mevzuat çerçevesinde alınması gereken tüm iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alacaktır.
Ulusal yeterliliklere uygun gerçekleştirilen ölçme ve değerlendirme süreçlerinin geçerli, güvenilir, uygulanabilir ve tutarlı olmasını, eşitliğin sağlanmasını hedefleyen kalite güvence sisteminin araçlarından biri olan iç doğrulama faaliyetlerini sistematik olarak yürütecektir.

EFETURK Belgelendirme Kuruluşu, belgelendirme faaliyetleri ile ilgili olarak uygun olmayan faaliyetleri devamlı olarak tespit edecek (iç doğrulama faaliyetleri, iç tetkikler v.b.), gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetleri yürütecektir.

EFETURK Belgelendirmeye iletilen itiraz ve şikâyetler, mümkün olan en kısa sürede, gerekli inceleme ve değerlendirmeler yapılarak cevaplandırılacaktır.

EFETURK Belgelendirme, tarafsızlığa zarar getirecek hiçbir faaliyette bulunmayacaktır. Tarafsızlığına karşı oluşacak tehditleri devamlı surette belirleyecek, dokümante edecek ve tarafsızlığını koruyacaktır.

EFETURK Belgelendirme; belgelendirmenin yapılması, belgelendirmenin sürdürülmesi, yeniden belgelendirme, belgelendirme kapsamının genişletilmesi veya daraltılması, belgenin askıya alınması veya geri çekilmesi kararlarından devamlı surette sorumlu olacak, bu kararların yetkilerini elinde tutacak ve bu yetkisini kesinlikle devretmeyecektir.

Menü