Sınav Süreci
Belgelendirme Süreci
Alüminyum Kaynakçısı Seviye 3
Çelik Kaynakçısı Seviye 3
Direnç Kaynak Ayarcısı Seviye 4
Kaynak Operatörü Seviye 4
Metal Kesimci Seviye 3
Metal Kesim Operatörü Seviye 4
Metal Levha İşleme Tezgah İşçisi Seviye 3
Metal Levha İşleme Tezgah Operatörü Seviye 4
Endüstriyel Boru Montajcısı Seviye 3
İskele Kurulum Elemanı Seviye 3
Köprülü Vinç Operatörü Seviye 3
Makine Bakımcı Seviye 3
Makine Bakımcı Seviye 4
Makine Bakımcı Seviye 5
Servis Aracı Şoförü Seviye 3
Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı Seviye 3
Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı Seviye 4
Elektrik Pano Montajcısı Seviye 3
Elektrik Pano Montajcısı Seviye 4
Elektrik Pano Montajcısı Seviye 5
Plastik Profil Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) Seviye 3
Plastik Şişirme Film Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) Seviye 3
Nc/Cnc Tezgâh İşçisi Seviye 3
Tornacı Seviye 3
Frezeci Seviye 3
Makine Montajcısı Seviye 3
Makine Montajcısı Seviye 4
İşletme Elektrik Bakımcısı Seviye 5
Elektro- Mekanik Montaj İşçisi Seviye 3
Presçi Seviye 3
ENDÜSTRİYEL TAŞIMACI SEVİYE 3
EMLAK DANIŞMANI SEVİYE 4
MOTORLU KARA TAŞITLARI ALIM SATIM DANIŞMANI SEVİYE 4
MOTORLU KARA TAŞITLARI ALIM SATIM SORUMLUSU SEVİYE 5
SORUMLU EMLAK DANIŞMANI SEVİYE 5
Alüminyum Kaynakçısı Seviye 3

Ulusal Yeterlilik Kodu, Adı ve Seviyesi: 11UY0014 Alüminyum Kaynakçısı Seviye 3

Revizyon No: 02

Revizyon Tarihi: 21.11.2018

Amaç

Bu yeterlilik, alüminyum ve alaşımlarının ergitmeli kaynak yöntemlerinden birini elle veya yarı mekanize donanım kullanarak gerçekleştiren kaynakçıların yeterliğinin belirlenmesi, sınanması ve belgelendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Bu yeterliliğin amacı;

 • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
 • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
 • Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.

Yeterlilik Sınavına Giriş Şartları

Eğitim ve kurs ön şartı bulunmamaktadır.

Yeterlilik Yapısı

Zorunlu Birimler

11UY0014-3/A1 Kaynak İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Seçmeli Birimler

11UY0014-3/B1 Metal- Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı)-Alüminyum (131)

11UY0014-3/B2 Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı) -Alüminyum (141)

Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları

Yeterlilik belgesi alınabilmesi için A grubu zorunlu yeterlilik birimi ve B grubu yeterlilik birimlerinden en az birinde başarılı olunması zorunludur.

Belge Geçerlilik Süresi

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 2 yıldır.

Gözetim Sıklığı

Bir kaynakçının yeterliliği, ilgili sertifikanın işveren/koordinatör tarafından altı aylık aralıklarla imzalanması ve aşağıdaki koşulların tam olarak yerine getirilmesi halinde, iki yıllık bir süre için geçerlidir.

a) Kaynakçı, yeterli görüldüğü alandaki kaynak işlerinde sürekli olarak çalıştığını ispatlamalıdır. Altı aydan daha uzun olmayan bir süre ara vermeye izin verilir.

b) Kaynakçının çalışması, yeterlilik sınavının gerçekleştirildiği teknik koşullarla genel olarak uyumlu olmalıdır.

c) Kaynakçının bilgi ve becerisinin soruşturulmasına yol açacak özel bir neden olmamalıdır. Eğer bu koşulların herhangi birine uyulmazsa, yeterlilik iptal edilmelidir.

Belge Yenilemede Uygulanacak Ölçme-Değerlendirme Yöntemi

Yeterlilik belgesi, belgelendirme kurulusu tarafından TS EN ISO 9606-2 madde 9.3’deki koşulların tümüyle yerine getirilmesi durumunda iki yıllık bir ilave süre için uzatılabilir.

Meslekte Yatay ve Dikey İlerleme Yolları

Yok.

Sınav Soru Sayısı

Teorik (Yazılı) Sınav:

A1 Biriminden en az 10 soru,

B1 Biriminden en az 10 soru,

B2 Biriminden en az 10 soru,

Soru başına düşün süre 1 dakikadır.

Performans (Uygulama) Sınavı:

B1 ve B2 birimlerinden ayrı ayrı iş emir ile performans uygulaması yaptırılacaktır.

Başarı Notu

Teorik (Yazılı) Sınav:

A1 Biriminden en az %60 başarı sağlanmalıdır.

B1 ve B2 birimlerinden %50 başarı sağlanmalıdır.

Performans (Uygulama) Sınavı:

B1 ve B2 Birimlerinin performans uygulamalarından en az %80 alınmalıdır.

Not: Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Belge almaya hak kazanan kişilere, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi yanında TS EN ISO 9606-2’e uygun olarak hazırlanmış Mesleki Yeterlilik Belgesi Eki verilir.

Şikayet

Belge geçerliliği devam ettiği sürüce yapılabilir.

Sınav sonucuna itirazlar

Sınav sonuçları beyan edildikten sonra itirazlar on beş (15) gün içerisinde kabul edilmektedir.

Kılavuz İndir
Ulusal Yeterlilik İndir

Çelik Kaynakçısı Seviye 3

Ulusal Yeterlilik Kodu, Adı ve Seviyesi: 11UY0010 Çelik Kaynakçısı Seviye 3

Revizyon No: 04

Revizyon Tarihi: 21.11.2018

Amaç

Ülkemizde, çelik malzemelerin ergitmeli kaynak yöntemlerinden herhangi birini elle veya yarı mekanize kaynak donanımlarını kullanarak gerçekleştirecek işletme/kurumlara nitelikli personel arzının sağlanması, bu faaliyetlerin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

 • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
 • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
 • Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.

 

Yeterlilik Sınavına Giriş Şartları

Eğitim ve kurs ön şartı bulunmamaktadır.

Yeterlilik Yapısı

Zorunlu Birimler

11UY0010-3/A1 Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Seçmeli Birimler

11UY0010-3/B1 Elektrotla Ark Kaynağı (111)

11UY0010-3/B5 Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı) (131)

11UY0010-3/B6 Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG Kaynağı) (135)

11UY0010-3/B7 Aktif Koruyucu Gazla Özlü Tel Metal-Ark Kaynağı (136)

11UY0010-3/B9 Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı) (141)

Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları

Adayın mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için A grubu yeterlilik birimlerinin tümünden ve B grubu yeterlilik birimlerinin en az bir tanesinden başarılı olması zorunludur. TS EN ISO 9606-1 standardındaki gösterimle yeterliliği belgesinde yazılır.

 

Belge Geçerlilik Süresi

TS EN ISO 9606-1 Madde 9.1’de belirtildiği üzere belgenin geçerliliği seçilen metoda göre 2 yıl veya 3 yıl olarak değişmektedir.

 

Gözetim Sıklığı

Belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. Adayın yeterliliği, TS EN ISO 9606-1 Madde 9.2’ de belirtilen yönteme göre her 6 ayda bir gözetime tabi tutulur. Gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Belgesinin askıda olma nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.

Belge Yenilemede Uygulanacak Ölçme-Değerlendirme Yöntemi

Belge geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı TS EN ISO 9606-1 Madde 9.3’de bulunan ve aşağıda tanımlanan yöntemlerden biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a) Belge geçerlilik süresi 3 yıl olanlar için; 3 yıl sürenin sonunda belge sahibi yeniden sınava girerek belgelendirilir.

b) Belge geçerlilik süresi 2 yıl olanlar için, son 6 aya ait yapmış olduğu 2 adet kaynak numunesine radyografik veya ultrasonik veya tahribatlı testlerden biri uygulanır. Kaynaklar hatasız veya tespit edilen hata kabul kriterleri içerisinde yer alıyorsa belge geçerlilik süresi 2 yıl daha uzatılır.

Meslekte Yatay ve Dikey İlerleme Yolları

Yok.

Sınav Soru Sayısı

Teorik (Yazılı) Sınav:

A1 Biriminden en az 10 soru,

B1 Biriminden en az 10 soru,

B5 Biriminden en az 10 soru,

B6 Biriminden en az 10 soru,

B7 Biriminden en az 10 soru,

B9 Biriminden en az 10 soru,

Soru başına düşen süre 1 dakikadır.

Performans (Uygulama) Sınavı:

B1, B5, B6, B7 ve B9 birimlerinden ayrı ayrı iş emir ile performans uygulaması yaptırılacaktır.

Performans (Sınav Sonuçlandırma Aşamaları)

ISO 9017 Kırma Prosedürüne göre kırma yapılıp ISO 5817 göre Kabul/Red yapılmaktadır.

 

Başarı Notu

 

Teorik (Yazılı) Sınav:

A1 Biriminden en az %60 başarı sağlanmalıdır.

B1, B5, B6, B7 ve B9 birimlerinden %50 başarı sağlanmalıdır.

Performans (Uygulama) Sınavı:

B1, B5, B6, B7 ve B9 birimlerinden %80 başarı sağlamalıdır.

Not: Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır.

Belge almaya hak kazanan kişilere, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi yanında TS EN ISO 9606-1’e uygun olarak hazırlanmış Mesleki Yeterlilik Belgesi Eki verilir.

Şikayet

Belge geçerliliği devam ettiği sürüce yapılabilir.

Sınav sonucuna itirazlar

Sınav sonuçları beyan edildikten sonra itirazlar on beş (15) gün içerisinde kabul edilmektedir.

Kılavuz İndir
Ulusal Yeterlilik İndir

Direnç Kaynak Ayarcısı Seviye 4

Ulusal Yeterlilik Kodu, Adı ve Seviyesi: 11UY0015 Direnç Kaynak Ayarcısı Seviye 4

Revizyon No: 03

Revizyon Tarihi: 21.11.2018

Amaç

Ülkemizde, metalik malzemelerin ergitmeli direnç kaynak yöntemlerinden herhangi birini, tam mekanize veya otomatik kaynak donanımlarını kullanarak gerçekleştirecek işletme/kurumlara nitelikli personel arzının sağlanması, bu faaliyetlerin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

 • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
 • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
 • Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.

Bu yeterlilik direnç kaynağında yüksek basınç altında çalışan kaynak operatörlerine uygulanmaz.

 

Yeterlilik Sınavına Giriş Şartları

Eğitim ve kurs ön şartı bulunmamaktadır.

Yeterlilik Yapısı

Zorunlu Birimler

11UY0010-3/A1 Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Seçmeli Birimler

11UY0015-4/B1 Direnç Nokta Kaynağı (21)

11UY0015-4/B2 Dikiş Direnç Kaynağı (22)

Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları

Adayın mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için A1 yeterlilik biriminden ve B grubu yeterlilik birimlerinin en az bir tanesinden başarılı olması zorunludur. TS EN ISO 14732 standardındaki gösterimle yeterliliği belgesinde yazılır.

 

Belge Geçerlilik Süresi

 

TS EN ISO 14732 Madde 5.1’ de belirtildiği üzere belgenin geçerliliği seçilen metoda göre 3 yıl veya 6 yıl olarak değişmektedir.

Gözetim Sıklığı

Belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. Adayın yeterliliği, TS EN ISO 14732 Madde 5.2’de belirtilen yönteme göre her 6 ayda bir gözetime tabi tutulur.

Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Belgesinin askıda olma nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.

Belge Yenilemede Uygulanacak Ölçme-Değerlendirme Yöntemi

Belge sahibinin performansı TS EN ISO 14732 Madde 5.3’te bulunan ve aşağıda tanımlanan yöntemlerden biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a) Belge geçerlilik süresi 6 yıl olanlar için; 6 yıl sürenin sonunda belge sahibi yeniden sınava girerek belgelendirilir.

b) Belge geçerlilik süresi 3 yıl olanlar için, son 6 aya ait yapmış olduğu 2 adet kaynak numunesine radyografik veya ultrasonik veya tahribatlı testlerden biri uygulanır. Kaynaklar hatasız veya tespit edilen hata kabul kriterleri içerisinde yer alıyorsa belge geçerlilik süresi 3 yıl daha uzatılır.

 

Meslekte Yatay ve Dikey İlerleme Yolları

Yok.

Sınav Soru Sayısı

Teorik (Yazılı) Sınav:

A1 Biriminden en az 10 soru,

B1 Biriminden en az 10 soru,

B2 Biriminden en az 10 soru,

Soru başına düşün süre 1 dakikadır.

Performans (Uygulama) Sınavı:

B1 ve B2 birimlerinden ayrı ayrı iş emir ile performans uygulaması yaptırılacaktır.

 

Başarı Notu

 

Teorik (Yazılı) Sınav:

A1 Biriminden en az %60 alınmalıdır.

B1 Biriminden en az %50 alınmalıdır

B2 Biriminden en az %50 alınmalıdır

Performans (Uygulama) Sınavı:

B1 ve B2 Birimlerinin performans uygulamalarından en az %80 alınmalıdır.

Not: Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Belge almaya hak kazanan kişilere, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi yanında TS EN ISO 14732’ye uygun olarak hazırlanmış Mesleki Yeterlilik Belgesi Eki verilir.

 

Şikayet

Belge geçerliliği devam ettiği sürüce yapılabilir.

Sınav sonucuna itirazlar

Sınav sonuçları beyan edildikten sonra itirazlar on beş (15) gün içerisinde kabul edilmektedir.

 

Kılavuz İndir
Ulusal Yeterlilik İndir

Kaynak Operatörü Seviye 4

Ulusal Yeterlilik Kodu, Adı ve Seviyesi: 11UY0016 Kaynak Operatörü Seviye 4

Revizyon No: 03

Revizyon Tarihi: 21.11.2018

Amaç

Ülkemizde, metalik malzemelerin ergitmeli kaynak yöntemlerinden herhangi birini, tam mekanize veya otomatik kaynak donanımlarını kullanarak gerçekleştirecek işletme/kurumlara nitelikli personel arzının sağlanması, bu faaliyetlerin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

 • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
 • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
 • Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.

Bu yeterlilik yüksek basınç altında çalışan kaynak operatörlerine uygulanmaz.

 

Yeterlilik Sınavına Giriş Şartları

Eğitim ve kurs ön şartı bulunmamaktadır.

Yeterlilik Yapısı

Zorunlu Birimler

11UY0010-3/A1 Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Seçmeli Birimler

11UY0016-4/B2 Tel Elektrotla Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı) (131)

11UY0016 -4/B3 Tel Elektrotla Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG Kaynağı) (135)

11UY0016-4/B4 Aktif Koruyucu Gazla Özlü Tel Metal-Ark Kaynağı (136)

11UY0016-4/B7 Tel Elektrotla Toz Altı Ark Kaynağı (121)

Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları

Adayın mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için A1 yeterlilik biriminden ve B grubu yeterlilik birimlerinin en az bir tanesinden başarılı olması zorunludur. TS EN ISO 14732 standardındaki gösterimle yeterliliği belgesinde yazılır.

 

Belge Geçerlilik Süresi

 

TS EN ISO 14732 Madde 5.1’ de belirtildiği üzere belgenin geçerliliği seçilen metoda göre 3 yıl veya 6 yıl olarak değişmektedir.

 

Gözetim Sıklığı

Belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. Adayın yeterliliği, TS EN ISO 14732 Madde 5.2’ de belirtilen yönteme göre her 6 ayda bir gözetime tabi tutulur. Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Belgesinin askıda olma nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.

Belge Yenilemede Uygulanacak Ölçme-Değerlendirme Yöntemi

Belge sahibinin performansı TS EN ISO 14732 Madde 5.3’te bulunan ve aşağıda tanımlanan yöntemlerden biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a) Belge geçerlilik süresi 6 yıl olanlar için; 6 yıl sürenin sonunda belge sahibi yeniden sınava girerek belgelendirilir.

b) Belge geçerlilik süresi 3 yıl olanlar için, son 6 aya ait yapmış olduğu 2 adet kaynak numunesine radyografik veya ultrasonik veya tahribatlı testlerden biri uygulanır. Kaynaklar hatasız veya tespit edilen hata kabul kriterleri içerisinde yer alıyorsa belge geçerlilik süresi 3 yıl daha uzatılır.

 

Meslekte Yatay ve Dikey İlerleme Yolları

Yok.

Sınav Soru Sayısı

Teorik (Yazılı) Sınav:

A1 Biriminden en az 10 soru,

B2 Biriminden en az 10 soru,

B3 Biriminden en az 10 soru,

B4 Biriminden en az 10 soru,

B7 Biriminden en az 10 soru,

Soru başına düşün süre 1 dakikadır.

Performans (Uygulama) Sınavı:

B2, B3, B4 ve B7 birimlerinden ayrı ayrı iş emir ile performans uygulaması yaptırılacaktır.

 

Başarı Notu

 

Teorik (Yazılı) Sınav:

A1 Biriminden en az %60 alınmalıdır.

B2, B3, B4 ve B7 Birimlerinden en az %50 alınmalıdır.

Performans (Uygulama) Sınavı:

B2, B3, B4 ve B7 Birimlerinin performans uygulamalarından en az %80 alınmalıdır.

Not: Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Belge almaya hak kazanan kişilere, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi yanında TS EN ISO 14732’ye uygun olarak hazırlanmış Mesleki Yeterlilik Belgesi Eki verilir.

 

Şikayet

Belge geçerliliği devam ettiği sürüce yapılabilir.

Sınav sonucuna itirazlar

Sınav sonuçları beyan edildikten sonra itirazlar on beş (15) gün içerisinde kabul edilmektedir.

 

Kılavuz İndir
Ulusal Yeterlilik İndir

Metal Kesimci Seviye 3

Ulusal Yeterlilik Kodu, Adı ve Seviyesi: 12UY0083 Metal Kesimci Seviye 3

Revizyon/Tadil No: 02/ 01

Revizyon/Tadil Tarihi: 12.09.2018/ 10.06.2020

Amaç

Bu yeterlilik, iş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma önlemlerini uygulayarak iş organizasyonu yapan, metal malzemeleri kesime hazırlayan; kesme-dilimleme işlemlerini ve iş sonrası işlemleri yapan Metal Kesimcinin (Seviye 3),

 • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
 • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
 • Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.

Yeterlilik Sınavına Giriş Şartları

Eğitim ve kurs ön şartı bulunmamaktadır.

Yeterlilik Yapısı

Zorunlu Birimler

10UY0002-4/A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite

Seçmeli Birimler

10UY0002-4/B1: Önleyici Bakım

10UY0002-4/B2: Düzeltici Bakım

 

Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları

Adayın mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için A grubu yeterlilik birimlerinin tümünden ve B grubu yeterlilik birimlerinin en az bir tanesinden başarılı olması zorunludur.

Belge Geçerlilik Süresi

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.

Gözetim Sıklığı

Yok.

Belge Yenilemede Uygulanacak Ölçme-Değerlendirme Yöntemi

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak,

b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak.

Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

Meslekte Yatay ve Dikey İlerleme Yolları

Yok.

Sınav Soru Sayısı

Teorik (Yazılı) Sınav:

A1 Biriminden en az 25 soru,

B1 Biriminden en az 10 soru,

B2 Biriminden en az 10 soru,

B3 Biriminden en az 10 soru,

B4 Biriminden en az 10 soru,

B5 Biriminden en az 10 soru,

B6 Biriminden en az 10 soru,

B7 Biriminden en az 10 soru,

Soru başına düşün süre 1,5 dakikadır.

Performans (Uygulama) Sınavı:

B1, B2, B3, B4, B5, B6 ve B7 birimlerinden ayrı ayrı iş emir ile performans uygulaması yaptırılacaktır.

Sınav süresi her birim için 30 dk

 

Başarı Notu

Teorik (Yazılı) Sınav:

A1, B1, B2, B3, B4, B5, B6 ve B7 A2 Birimlerinden en az %60 alınmalıdır.

Performans (Uygulama) Sınavı:

A1 ve A2 Birimlerinin performans uygulamalarından en az %80 alınmalıdır.

Şikayet

Belge geçerliliği devam ettiği sürüce yapılabilir.

Sınav sonucuna itirazlar

Sınav sonuçları beyan edildikten sonra itirazlar on beş (15) gün içerisinde kabul edilmektedir.

Kılavuz İndir
Ulusal Yeterlilik İndir

Metal Kesim Operatörü Seviye 4

Ulusal Yeterlilik Kodu, Adı ve Seviyesi: 12YU0084 Metal Kesim Operatörü Seviye 4

Revizyon/Tadil No: 02/ 01

Revizyon/Tadil Tarihi: 12.09.2018/ 10.06.2020

Amaç

Bu yeterlilik, iş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma önlemlerini uygulayarak iş organizasyonu yapan, metal malzemeleri kesime hazırlayan; kesme-dilimleme işlemlerini ve iş sonrası işlemleri yapan Metal Kesim Operatörünün (Seviye 4),

 • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
 • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
 • Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.

 

Yeterlilik Sınavına Giriş Şartları

Eğitim ve kurs ön şartı bulunmamaktadır.

Yeterlilik Yapısı

Zorunlu Birimler

12UY0084-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite

Seçmeli Birimler 

12UY0084-4/B1 Sac Kesme-Dilimleme

12UY0084-4/B2 Lazer Kesim

12UY0084-4/B3 Plazma Kesim

 

Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları

Adayın mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için A grubu yeterlilik birimlerinin tümünden ve B grubu yeterlilik birimlerinin en az bir tanesinden başarılı olması zorunludur.

Belge Geçerlilik Süresi

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.

Gözetim Sıklığı

Yok.

Belge Yenilemede Uygulanacak Ölçme-Değerlendirme Yöntemi

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak,

b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak.

Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

 

Meslekte Yatay ve Dikey İlerleme Yolları

Yok.

Sınav Soru Sayısı

Teorik (Yazılı) Sınav:

A1 Biriminden en az 25 soru,

B1 Biriminden en az 10 soru,

B2 Biriminden en az 10 soru,

B3 Biriminden en az 20 soru,

Soru başına düşün süre 1,5 dakikadır.

Performans (Uygulama) Sınavı:

B1, B2 ve B3 birimlerinden ayrı ayrı iş emir ile performans uygulaması yaptırılacaktır.

Sac Kesme-Dilimleme B1 120 dk

Lazer Kesim B2 30 dk

Plazma Kesim B3 30 dk.

 

Başarı Notu

Teorik (Yazılı) Sınav:

A1, B1, B2 ve B3 Birimlerinden en az %60 alınmalıdır.

Performans (Uygulama) Sınavı:

B1, B2 ve B3 Birimlerinin performans uygulamalarından en az %80 alınmalıdır.

 

Şikayet

Belge geçerliliği devam ettiği sürüce yapılabilir.

Sınav sonucuna itirazlar

Sınav sonuçları beyan edildikten sonra itirazlar on beş (15) gün içerisinde kabul edilmektedir.

Kılavuz İndir
Ulusal Yeterlilik İndir

Metal Levha İşleme Tezgah İşçisi Seviye 3

Ulusal Yeterlilik Kodu, Adı ve Seviyesi: 12UY0086 Metal Levha İşleme Tezgâh İşçisi Seviye 3

Revizyon/Tadil No: 02/ 01

Revizyon/Tadil Tarihi: 12.09.2018/ 10.06.2020

Amaç

Bu yeterlilik, iş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma önlemlerini uygulayarak iş organizasyonu yapan, metal malzemeleri kesime hazırlayan; kesme-dilimleme işlemlerini ve iş sonrası işlemleri yapan Metal Levha İşleme Tezgâh İşçisinin (Seviye 3),

 • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
 • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
 • Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.

 

Yeterlilik Sınavına Giriş Şartları

Eğitim ve kurs ön şartı bulunmamaktadır.

Yeterlilik Yapısı

Zorunlu Birimler

11UY0013–3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun Yapılması

Seçmeli Birimler 

12UY0086-3/ B1 Kavis Verme

12UY0086-3/ B2 Pres

Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları

Adayın mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için A grubu yeterlilik birimlerinin tümünden ve B grubu yeterlilik birimlerinin en az bir tanesinden başarılı olması zorunludur.

Belge Geçerlilik Süresi

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.

Gözetim Sıklığı

Yok.

Belge Yenilemede Uygulanacak Ölçme-Değerlendirme Yöntemi

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak,

b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak.

Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

 

Meslekte Yatay ve Dikey İlerleme Yolları

Yok.

Sınav Soru Sayısı

Teorik (Yazılı) Sınav:

A1 Biriminden en az 25 soru,

B1 Biriminden en az 10 soru,

B2 Biriminden en az 10 soru,

Soru başına düşün süre 1,5 dakikadır.

Performans (Uygulama) Sınavı:

B1 ve B2 birimlerinden ayrı ayrı iş emir ile performans uygulaması yaptırılacaktır.

B1 Kavis Verme 60 dk

B2 Pres 30 dk

 

Başarı Notu

Teorik (Yazılı) Sınav:

A1, B1 ve B2 Birimlerinden en az %60 alınmalıdır.

Performans (Uygulama) Sınavı:

A1, B1 ve B2 Birimlerinin performans uygulamalarından en az %80 alınmalıdır.

 

Şikayet

Belge geçerliliği devam ettiği sürüce yapılabilir.

 

Sınav sonucuna itirazlar

Sınav sonuçları beyan edildikten sonra itirazlar on beş (15) gün içerisinde kabul edilmektedir.

Kılavuz İndir
Ulusal Yeterlilik İndir

Metal Levha İşleme Tezgah Operatörü Seviye 4

Ulusal Yeterlilik Kodu, Adı ve Seviyesi: 12UY0087 Metal Levha İşleme Tezgâh Operatörü Seviye 4

Revizyon/Tadil No: 02/ 01

Revizyon/Tadil Tarihi: 12.09.2018/ 10.06.2020

Amaç

Bu yeterlilik, iş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma önlemlerini uygulayarak iş organizasyonu yapan, metal malzemeleri kesime hazırlayan; kesme-dilimleme işlemlerini ve iş sonrası işlemleri yapan Metal Levha İşleme Tezgâh Operatörünün (Seviye 4),

 • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
 • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
 • Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.

 

Yeterlilik Sınavına Giriş Şartları

Eğitim ve kurs ön şartı bulunmamaktadır.

Yeterlilik Yapısı

Zorunlu Birimler

12UY0086-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite

Seçmeli Birimler

12UY0087-4/ B1 Abkant Pres

12UY0087-4/ B2 Açık Profil Çekme (Rollform)

12UY0087-4/ B3 Pres

12UY0087-4/ B4 Punch Pres

Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları

Adayın mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için A grubu yeterlilik birimlerinin tümünden ve B grubu yeterlilik birimlerinin en az bir tanesinden başarılı olması zorunludur.

Belge Geçerlilik Süresi

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.

Gözetim Sıklığı

Yok.

Belge Yenilemede Uygulanacak Ölçme-Değerlendirme Yöntemi

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak,

b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak.

Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

 

Meslekte Yatay ve Dikey İlerleme Yolları

Yok.

Sınav Soru Sayısı

Teorik (Yazılı) Sınav:

A1 Biriminden en az 25 soru,

B1 Biriminden en az 10 soru,

B2 Biriminden en az 10 soru,

B3 Biriminden en az 10 soru,

B4 Biriminden en az 10 soru,

Soru başına düşün süre 1,5 dakikadır.

Performans (Uygulama) Sınavı:

B1, B2, B3 ve B4 birimlerinden ayrı ayrı iş emir ile performans uygulaması yaptırılacaktır.

B1 Abkant Pres 30 dk

B2 Açık Profil Çekme (Rollform) 180 dk

B3 Pres 60 dk

B4 Punch Pres 45 dk

 

Başarı Notu

Teorik (Yazılı) Sınav:

A1, B2, B3 ve B4 Biriminden en az %60 alınmalıdır.

Performans (Uygulama) Sınavı:

B1, B2, B3 ve B4 Birimlerinin performans uygulamalarından en az %80 alınmalıdır.

Şikayet

Belge geçerliliği devam ettiği sürüce yapılabilir.

Sınav sonucuna itirazlar

Sınav sonuçları beyan edildikten sonra itirazlar on beş (15) gün içerisinde kabul edilmektedir.

Kılavuz İndir
Ulusal Yeterlilik İndir

Endüstriyel Boru Montajcısı Seviye 3

Ulusal Yeterlilik Kodu, Adı ve Seviyesi: 11UY0013 Endüstriyel Boru Montajcısı Seviye 3

Revizyon/Tadil No: 03/ 01

Revizyon/Tadil Tarihi: 22.04.2020/ 10.06.2020

Amaç

Bu yeterlilik Endüstriyel Boru Montajcısı (Seviye 3) mesleğinin nitelikli kişiler tarafından yürütülmesi ve meslekte kalitenin artırılması için;

 • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
 • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak sağlamak,
 • Eğitim sistemine yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.

 

Yeterlilik Sınavına Giriş Şartları

Eğitim ve kurs ön şartı bulunmamaktadır.

Yeterlilik Yapısı

Zorunlu Birimler

11UY0013–3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma

Seçmeli Birimler

11UY0013–3/B1 Mekanik Boru Tesisatı İmalatı

11UY0013–3/B2 Endüstriyel Boru Montajı

 

Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları

Adayın mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için A1 zorunlu biriminden ve B grubu yeterlilik birimlerinin en az bir tanesinden başarılı olması zorunludur.

 

Belge Geçerlilik Süresi

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.

Gözetim Sıklığı

Yok.

Belge Yenilemede Uygulanacak Ölçme-Değerlendirme Yöntemi

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak,

b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak.

Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

Meslekte Yatay ve Dikey İlerleme Yolları

Yok.

Sınav Soru Sayısı

Teorik (Yazılı) Sınav:

A1 Biriminden en az 25 soru,

B1 Biriminden en az 10 soru,

B2 Biriminden en az 20 soru,

Soru başına düşün süre 1,5 dakikadır.

Performans (Uygulama Sınavı):

B1 ve B2 birimlerinden ayrı ayrı iş emir ile performans uygulaması yaptırılacaktır.

Başarı Notu

Teorik (Yazılı) Sınav:

A1, B1 ve B2 Birimlerinden en az %60 alınmalıdır.

Performans (Uygulama) Sınavı:

B1 ve B2 Birimlerinin performans uygulamalarından en az %80 alınmalıdır.

Şikayet

Belge geçerliliği devam ettiği sürüce yapılabilir.

Sınav sonucuna itirazlar

Sınav sonuçları beyan edildikten sonra itirazlar on beş (15) gün içerisinde kabul edilmektedir.

Kılavuz indir

Ulusal Yeterlilik indir

İskele Kurulum Elemanı Seviye 3

Ulusal Yeterlilik Kodu, Adı ve Seviyesi: 12UY0056 İskele Kurulum Elemanı Seviye 3

Revizyon/Tadil No: 01/ 01

Revizyon/Tadil Tarihi: 25.12.2013/10.06.2020

Amaç

Bu yeterlilik iskele kurulum elemanı niteliklerinin belirlenmesi ve belgelendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Bu bakımdan iskele kurulum elemanı bilgi, beceri ve davranışlarının tanımlanması amaçlanmıştır.

Yeterlilik Sınavına Giriş Şartları

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz.

Yeterlilik Yapısı

Zorunlu Birimler

12UY0056-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ve İş Organizasyonunun Yapılması

12UY0056-3/A2 İskele Kurulumu, Kontrolü, Sökümü ve Depolama İşlemlerinin Yapılması

 

Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları

Yeterlilik belgesi alınabilmesi için öngörülen yeterlilik birimlerinin tamamında başarılı olunması gerekir.

Belge Geçerlilik Süresi

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.

Gözetim Sıklığı

Yok.

Belge Yenilemede Uygulanacak Ölçme-Değerlendirme Yöntemi

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak,

b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak.

Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

Meslekte Yatay ve Dikey İlerleme Yolları

Yok.

Sınav Soru Sayısı

Teorik (Yazılı) Sınav:

A1 Biriminden en az 15 soru,

A2 Biriminden en az 40 soru,

Soru başına düşün süre 1,5 dakikadır.

Performans (Uygulama) Sınavı:

Ulusal yeterlilik kapsamında 1 adet performans uygulama sorusu.

Sınav süresi 120 dk ile 150 dk arasındadır.

Başarı Notu

Teorik (Yazılı) Sınav:

A1 ve A2 Birimlerinden en az %60 alınmalıdır.

Performans (Uygulama Sınavı:

A1 ve A2 Birimlerinin performans uygulamalarından en az %80 alınmalıdır.

Şikayet

Belge geçerliliği devam ettiği sürüce yapılabilir.

Sınav sonucuna itirazlar

Sınav sonuçları beyan edildikten sonra itirazlar on beş (15) gün içerisinde kabul edilmektedir.

Kılavuz İndir
Ulusal Yeterlilik İndir

Köprülü Vinç Operatörü Seviye 3

Ulusal Yeterlilik Kodu, Adı ve Seviyesi: 15UY0205 Köprülü Vinç Operatörü Seviye 3

Revizyon/Tadil No: 01/ –

Revizyon/Tadil Tarihi: 12.01.2022/ –

Amaç

Köprülü Vinç Operatörü (Seviye 3) mesleğinin nitelikli kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

 • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
 • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,

Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.

 

Yeterlilik Sınavına Giriş Şartları

Adayın sınavına katılım sağlayacağı yeterlilik birimlerinde tanımlı öğrenme çıktılarını/kazanımlarını içeren bir eğitim programını başarıyla tamamladığını ya da en az 2 yıl ilgili mesleği icra ettiğini belgelendirmesi gerekmektedir.

Yeterlilik Yapısı

Zorunlu Birimler

A1- İş Sağlığı Güvenliği, Çevre Koruma ve Kalite Yönetim Sistemleri

A2- Köprülü Vinçle Elleçleme

 

Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları

Yeterliliğin elde edilebilmesi için adayın birimlerin tümünden başarılı olması gerekir.

Belge Geçerlilik Süresi

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.

Gözetim Sıklığı

Yok.

Belge Yenilemede Uygulanacak Ölçme-Değerlendirme Yöntemi

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

 1. a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak,
 2. b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak.

Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

Meslekte Yatay ve Dikey İlerleme Yolları

Yok.

Sınav Soru Sayısı

Teorik (Yazılı) Sınav:

A1 Biriminden en az 15 soru,

A2 Biriminden en az 10 soru,

Soru başına düşün süre 1,5 dakikadır.

Performans (Uygulama Sınavı): A2 biriminden performans sınavı uygulanmaktadır.

Başarı Notu

Teorik (Yazılı) Sınav: A1 ve A2 Birimlerinden en az %60 alınmalıdır.

Performans (Uygulama Sınavı: A2 Birimlerinin performans uygulamalarından en az %80 alınmalıdır.

Şikayet

Belge geçerliliği devam ettiği sürüce yapılabilir.

Sınav sonucuna itirazlar

Sınav sonuçları beyan edildikten sonra itirazlar on beş (15) gün içerisinde kabul edilmektedir.

Kılavuz İndir
Ulusal Yeterlilik İndir

Makine Bakımcı Seviye 3

Ulusal Yeterlilik Kodu, Adı ve Seviyesi: 10UY0002 Makine Bakımcı Seviye 3

Revizyon/Tadil No: 03/ 01

Revizyon/Tadil Tarihi: 17.01.2018/ 10.06.2020

Amaç

Bu yeterlilik Makine Bakımcı (Seviye 3) mesleğinin eğitimini almış ve nitelik kazandırılmış kişiler (personel) tarafından yürütülmesi ve ilgili mesleki çalışmalarda kalitenin artırılması için;

 • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
 • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak sağlamak,
 • Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.

 

Yeterlilik Sınavına Giriş Şartları

Eğitim ve kurs ön şartı bulunmamaktadır.

Yeterlilik Yapısı

Zorunlu Birimler

10UY0002-3/A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite

Seçmeli Birimler

10UY0002-3/B1: Önleyici Bakım

10UY0002-3/B2: Düzeltici Bakım

 

Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları

Adayın mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için A grubu yeterlilik birimlerinin tümünden ve B grubu yeterlilik birimlerinin en az bir tanesinden başarılı olması zorunludur.

Belge Geçerlilik Süresi

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.

Gözetim Sıklığı

Yok.

Belge Yenilemede Uygulanacak Ölçme-Değerlendirme Yöntemi

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak,

b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak.

Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

Meslekte Yatay ve Dikey İlerleme Yolları

Makine Bakımcı (Seviye 3) belgesine sahip aday, yeterlilik sınavına giriş ek şartlarını yerine getirdiği ve sınavından başarılı olduğu takdirde Makine Bakımcı (Seviye 4) belgesini alabilir.

Sınav Soru Sayısı

Teorik (Yazılı) Sınav:

A1 Biriminden en az 20 soru

B1 Biriminden en az 25 soru

B2 Biriminden en az 20 soru

Soru başına düşün süre 1,5 dakikadır.

Performans (Uygulama Sınavı): B1 ve B2 birimlerinden ayrı ayrı iş emir ile performans uygulaması yaptırılacaktır. Sınav Süresi 60 dk.

 

Başarı Notu

Teorik (Yazılı) Sınav:

A1, B1 ve B2 Biriminden en az %60 alınmalıdır.

Performans (Uygulama) Sınavı:

B1 ve B2 Birimlerinin performans uygulamalarından en az %80 alınmalıdır.

Not: Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır.

Şikayet

Belge geçerliliği devam ettiği sürüce yapılabilir.

Sınav sonucuna itirazlar

Sınav sonuçları beyan edildikten sonra itirazlar on beş (15) gün içerisinde kabul edilmektedir.

Kılavuz İndir
Ulusal Yeterlilik İndir

Makine Bakımcı Seviye 4

Ulusal Yeterlilik Kodu, Adı ve Seviyesi: 10UY0002 Makine Bakımcı Seviye 4

Revizyon/Tadil No: 03/ 01

Revizyon/Tadil Tarihi: 17.01.2018- 10.06.2020

Amaç

Bu yeterlilik Makine Bakımcı (Seviye 4) mesleğinin eğitimini almış ve nitelik kazandırılmış kişiler (personel) tarafından yürütülmesi ve ilgili mesleki çalışmalarda kalitenin artırılması için;

 • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
 • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak sağlamak,
 • Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.

Yeterlilik Sınavına Giriş Şartları

Eğitim ve kurs ön şartı bulunmamaktadır.

Yeterlilik Yapısı

Zorunlu Birimler

10UY0002-4/A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite

Seçmeli Birimler

10UY0002-4/B1: Önleyici Bakım

10UY0002-4/B2: Düzeltici Bakım

 

Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları

Adayın mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için A grubu yeterlilik birimlerinin tümünden ve B grubu yeterlilik birimlerinin en az bir tanesinden başarılı olması zorunludur.

Belge Geçerlilik Süresi

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.

Gözetim Sıklığı

Yok.

Belge Yenilemede Uygulanacak Ölçme-Değerlendirme Yöntemi

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak,

b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak.

Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

Meslekte Yatay ve Dikey İlerleme Yolları

Makine Bakımcı (Seviye 4) belgesine sahip aday, yeterlilik sınavına giriş ek şartlarını yerine getirdiği ve sınavından başarılı olduğu takdirde Makine Bakımcı (Seviye 5) belgesini alabilir.

Sınav Soru Sayısı

Teorik (Yazılı) Sınav:

A1 Biriminden en az 20 soru,

B1 Biriminden en az 30 soru,

B2 Biriminden en az 20 soru

Soru başına düşün süre 1,5 dakikadır.

Performans (Uygulama) Sınavı: B1 ve B2 birimlerinden ayrı ayrı iş emir ile performans uygulaması yaptırılacaktır.

Sınav Süresi 60 dk’dır

Mülakat (Sözlü)Sınav:

Sınav Süresi 21 dk’dır.

 

Başarı Notu

Teorik (Yazılı) Sınav:

A1 Birimlerinden en az %60 alınmalıdır.

B1 ve B2 Birimlerinden en az %80 alınmalıdır.

Performans (Uygulama Sınavı:

B1 ve B2 Birimlerinin performans uygulamalarından en az %70 alınmalıdır.

Not: Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır.

Şikayet

Belge geçerliliği devam ettiği sürüce yapılabilir.

Sınav sonucuna itirazlar

Sınav sonuçları beyan edildikten sonra itirazlar on beş (15) gün içerisinde kabul edilmektedir.

Kılavuz İndir
Ulusal Yeterlilik İndir

Makine Bakımcı Seviye 5

Ulusal Yeterlilik Kodu, Adı ve Seviyesi: 10UY0002 Makine Bakımcı Seviye 5

Revizyon/Tadil No: 03/ 01

Revizyon/Tadil Tarihi: 17.01.2018- 10.06.2020

Amaç

Bu yeterlilik Makine Bakımcı (Seviye 5) mesleğinin eğitimini almış ve nitelik kazandırılmış kişiler (personel) tarafından yürütülmesi ve ilgili mesleki çalışmalarda kalitenin artırılması için;

 • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
 • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak sağlamak,
 • Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.

Yeterlilik Sınavına Giriş Şartları

Eğitim ve kurs ön şartı bulunmamaktadır.

Yeterlilik Yapısı

Zorunlu Birimler

10UY0002-5/A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite

10UY0002-5/A2: Makine Kurulumu

Seçmeli Birimler

10UY0002-5/B1: Önleyici Bakım

10UY0002-5/B2: Düzeltici Bakım

Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları

 1. Alternatif: A1, A2, B1
 2. Alternatif: A1, A2, B2

III. Alternatif: A1, A2, B1, B2

Belge Geçerlilik Süresi

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.

Gözetim Sıklığı

Yok.

Belge Yenilemede Uygulanacak Ölçme-Değerlendirme Yöntemi

5 yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı, aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak.

b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performansa dayalı sınavlardan (P1) başarılı olmak.

Bu şartlardan en az birini yerine getiren adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

Meslekte Yatay ve Dikey İlerleme Yolları

Yok.

Sınav Soru Sayısı

Teorik (T1) Sınav:

A1 Biriminden en az 20 soru,

A2 Biriminden en az 10 soru,

B1 Biriminden en az 25 soru,

B2 Biriminden en az 20 soru,

Soru başına düşün süre 1,5 dakikadır.

Teorik (T2) Sınav:

B2 Biriminden en az 4 senaryo

Performans (Uygulama) Sınavı: A2, B1 ve B2 birimlerinden ayrı ayrı iş emir ile performans uygulaması yaptırılacaktır.

Başarı Notu

Teorik (T1) Sınav:

A1, A2, B1 ve B2 Birimlerinden en az %60 alınmalıdır.

Teorik (T2) Sınav:

B2 Biriminden en az %60 alınmalıdır.

Performans (Uygulama) Sınavı:

A2, B1 ve B2 Birimlerinin performans uygulamalarından en az %80 alınmalıdır.

Şikayet

Belge geçerliliği devam ettiği sürüce yapılabilir.

Sınav sonucuna itirazlar

Sınav sonuçları beyan edildikten sonra itirazlar on beş (15) gün içerisinde kabul edilmektedir.

Kılavuz İndir

Ulusal Yeterlilik İndir

Servis Aracı Şoförü Seviye 3

Ulusal Yeterlilik Kodu, Adı ve Seviyesi: 17UY0328 Servis Aracı Şoförü Seviye 3

Revizyon/Tadil No: 00/ 01

Revizyon/Tadil Tarihi: 18.10.2017/ 10.06.2020

Amaç

Bu ulusal yeterliliğin amacı Servis Aracı Şoförü (Seviye 3) mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

 • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
 • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
 • Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.

 

Yeterlilik Sınavına Giriş Şartları

Servis Aracı Şoförünün (Seviye 3);

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen sürücü belgesine, SRC 2 mesleki yeterlilik belgesine, Yetkili merkezden alınmış “Psikoteknik Test Raporu”na sahip olması ve Türk Ceza Kanununun “Cinsel saldırı” başlıklı 102.,“Çocukların cinsel istismarı” başlıklı 103., “Reşit olmayanla cinsel ilişki” başlıklı 104., “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” başlıklı 109., “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” başlıklı 188., “Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma” başlıklı 190., “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak” başlıklı 191., “ Fuhuş” başlıklı 227. ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun “Sarhoşluk” başlıklı 35. maddelerindeki suçlardan affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olması gerekmektedir.

Yeterlilik Yapısı

Zorunlu Birimler

17UY0328-3/A1: İSG, Çevre ve Kalite

17UY0328-3/A2: Araç Kontrolü ve Öğrenci/Personel Ulaşımı

 

Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları

Yeterlilik belgesi alınabilmesi için öngörülen yeterlilik birimlerinin tamamında başarılı olunması gerekir.

Belge Geçerlilik Süresi

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.

Gözetim Sıklığı

Yok.

Belge Yenilemede Uygulanacak Ölçme-Değerlendirme Yöntemi

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak,

b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak.

Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

Meslekte Yatay ve Dikey İlerleme Yolları

Servis Aracı Şoförü (Seviye 3) mesleki yeterlilik belgesine sahip kişiler, meslekte yatay ilerleme yolları kapsamında, yeterlilik birimlerinde tanımlanan sınavlardan başarılı oldukları takdirde Minibüs Şoförü (Seviye 3) ve Taksi Şoförü (Seviye 3) mesleki yeterlilik belgesine sahip olabilirler.

 

Sınav Soru Sayısı

Teorik (Yazılı) Sınav:

A1 Biriminden en az 20 soru,

A2 Biriminden en az 20 soru,

Soru başına düşün süre 2 dakikadır.

Performans (Uygulama) Sınavı:

Performans uygulama süresi 90 dakikadır. (Trafiğin durumuna göre değişebilir)

 

Başarı Notu

Teorik (Yazılı) Sınav:

A1 ve A2 Birimlerinden en az %60 alınmalıdır.

Performans (Uygulama Sınavı:

A2 Birimlerinin performans uygulamalarından en az %80 alınmalıdır.

Şikayet

Belge geçerliliği devam ettiği sürüce yapılabilir.

Sınav sonucuna itirazlar

Sınav sonuçları beyan edildikten sonra itirazlar on beş (15) gün içerisinde kabul edilmektedir.

Kılavuz İndir
Ulusal Yeterlilik İndir

Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı Seviye 3

Ulusal Yeterlilik Kodu, Adı ve Seviyesi: 12UY0069 Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı Seviye 3

Revizyon/Tadil No: 03/ –

Revizyon/Tadil Tarihi: 19.08.2020/ –

Amaç

Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı (Seviye 3) mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

 • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
 • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
 • Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.

Yeterlilik Sınavına Giriş Şartları

Eğitim ve kurs ön şartı bulunmamaktadır.

Yeterlilik Yapısı

Zorunlu Birimler

12UY0069-3 / A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma

12UY0069-3 / A2 Plastik Enjeksiyon Üretim İşlemleri

Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları

Yok.

Belge Geçerlilik Süresi

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.

Gözetim Sıklığı

Yok.

Belge Yenilemede Uygulanacak Ölçme-Değerlendirme Yöntemi

5 yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı, aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

 1. a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak.
 2. b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performansa dayalı sınavlardan (P1) başarılı olmak.

Bu şartlardan en az birini yerine getiren adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

Meslekte Yatay ve Dikey İlerleme Yolları

Meslekte yatay ilerleme yolları; Plastik Profil Ekstrüzyon Üretim Elemanı (Seviye 3), Plastik Şişirme Film Üretim Elemanı (Ekstrüzyon) (Seviye3), Plastik Profil Üretim Elemanı (Ekstrüzyon) (Seviye 3), Plastik Levha ve Dökme Film Üretim Elemanı (Ekstrüzyon) (Seviye3)’tür.

Meslekte dikey ilerleme yolları; Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı (Seviye 4)’tür.

Sınav Soru Sayısı

Teorik (Yazılı) Sınav:

A1 Biriminden en az 20 soru

A2 Biriminden en az 20 soru

Soru başına düşün süre 1,5-2 dakikadır.

Performans (Uygulama) Sınavı: A2 biriminde iş emri ile performans uygulaması yaptırılacaktır.

Başarı Notu

Teorik (Yazılı) Sınav: A1 ve A2 Biriminden en az %70 alınmalıdır.

Performans (Uygulama) Sınavı: A2 biriminden en az %70 alınmalıdır.

Not: Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir.

Şikayet

Belge geçerliliği devam ettiği sürüce yapılabilir.

Sınav sonucuna itirazlar

Sınav sonuçları beyan edildikten sonra itirazlar on beş (15) gün içerisinde kabul edilmektedir.

Kılavuz İndir

Ulusal Yeterlilik İndir

Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı Seviye 4

Ulusal Yeterlilik Kodu, Adı ve Seviyesi: 12UY0069 Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı Seviye 4

Revizyon/Tadil No: 03/ –

Revizyon/Tadil Tarihi: 19.08.2020/ –

Amaç

Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı (Seviye 4) mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

 • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
 • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
 • Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.

Yeterlilik Sınavına Giriş Şartları

Eğitim ve kurs ön şartı bulunmamaktadır.

Yeterlilik Yapısı

Zorunlu Birimler

12UY0069-4/ A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve Kalite

12UY0069-4/ A2 Üretim Sürecine İlişkin Yönetsel Sorumluluklar

12UY0069-4/ A3 Plastik Enjeksiyon Üretim ve Kontrol İşlemleri

 

Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları

Yok.

Belge Geçerlilik Süresi

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.

Gözetim Sıklığı

Yok.

Belge Yenilemede Uygulanacak Ölçme-Değerlendirme Yöntemi

5 yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı, aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

 1. a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak.
 2. b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performansa dayalı sınavlardan (P1) başarılı olmak.

Bu şartlardan en az birini yerine getiren adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

Meslekte Yatay ve Dikey İlerleme Yolları

Yok.

Sınav Soru Sayısı

Teorik (Yazılı) Sınav:

A1 Biriminden en az 25 soru

A2 Biriminden en az 10 soru

A3 Biriminden en az 30 soru

Soru başına düşün süre 1-1,5 dakikadır.

Performans (Uygulama) Sınavı: A3 birimlerinden ayrı ayrı iş emir ile performans uygulaması yaptırılacaktır.

Başarı Notu

Teorik (Yazılı) Sınav: A1, A2 ve A3 Biriminden en az %70 alınmalıdır.

Performans (Uygulama) Sınavı: A3 biriminden en az %70 alınmalıdır.

Not: Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir.

Şikayet

Belge geçerliliği devam ettiği sürüce yapılabilir.

Sınav sonucuna itirazlar

Sınav sonuçları beyan edildikten sonra itirazlar on beş (15) gün içerisinde kabul edilmektedir.

Kılavuz İndir

Ulusal Yeterlilik İndir

Elektrik Pano Montajcısı Seviye 3

Ulusal Yeterlilik Kodu, Adı ve Seviyesi: 12UY0075 Elektrik Pano Montajcısı Seviye 3

Revizyon/Tadil No: 02/ 01

Revizyon/Tadil Tarihi: 20.11.2019/ 10.06.2020

Amaç

Elektrik Pano Montajcısı (Seviye 3) mesleğinde nitelikli personel arzının sağlanması, alan çalışmalarının eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

·       Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,

·       Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,

·       Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak, amacıyla oluşturulmuştur.

 

Yeterlilik Sınavına Giriş Şartları

Eğitim ve kurs ön şartı bulunmamaktadır.

Yeterlilik Yapısı

Zorunlu Birimler

12UY0075-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre

12UY0075-3/A2 Elektrik Pano Montaj İşlemleri

Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları

Adayın yeterli sayılabilmesi için tüm yeterlilik birimlerinden başarılı olması gerekir.

Belge Geçerlilik Süresi

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.

Gözetim Sıklığı

Yok.

Belge Yenilemede Uygulanacak Ölçme-Değerlendirme Yöntemi

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak,

b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak.

Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

 

Meslekte Yatay ve Dikey İlerleme Yolları

Dikey İlerleme Yolu: Elektrik Pano Montajcısı (Seviye 4), Elektrik Pano Montajcısı (Seviye 5)

Sınav Soru Sayısı

Teorik (Yazılı) Sınav:

A1 Biriminden en az 24 soru

A2 Biriminden en az 15 soru

Soru başına düşün süre 1,5 dakikadır.

Performans (Uygulama Sınavı): A2 Biriminden performans sınavı uygulanmaktadır.

Başarı Notu

Teorik (Yazılı) Sınav:

A1 ve A2 Biriminden en az %60 alınmalıdır.

Performans (Uygulama) Sınavı:

A2 Birimin performans uygulamalarından en az %80 alınmalıdır.

Şikayet

Belge geçerliliği devam ettiği sürüce yapılabilir.

Sınav sonucuna itirazlar

Sınav sonuçları beyan edildikten sonra itirazlar on beş (15) gün içerisinde kabul edilmektedir.

Kılavuz indir

Ulusal Yeterlilik indir

Elektrik Pano Montajcısı Seviye 4

Ulusal Yeterlilik Kodu, Adı ve Seviyesi: 12UY0075 Elektrik Pano Montajcısı Seviye 4

Revizyon/Tadil No: 02/ 01

Revizyon/Tadil Tarihi: 20.11.2019/ 10.06.2020

Amaç

Elektrik Pano Montajcısı (Seviye 4) mesleğinde nitelikli personel arzının sağlanması, alan çalışmalarının eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

 • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
 • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
 • Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak, amacıyla oluşturulmuştur.

Yeterlilik Sınavına Giriş Şartları

Eğitim ve kurs ön şartı bulunmamaktadır.

Yeterlilik Yapısı

Zorunlu Birimler

12UY0075-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre

12UY0075-4/A2 Elektrik Pano Montajı İşlemleri

Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları

Adayın yeterli sayılabilmesi için tüm yeterlilik birimlerinden başarılı olması gerekir.

Belge Geçerlilik Süresi

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.

Gözetim Sıklığı

Yok.

Belge Yenilemede Uygulanacak Ölçme-Değerlendirme Yöntemi

5 yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı, aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak.

b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performansa dayalı sınavlardan (P1) başarılı olmak.

Bu şartlardan en az birini yerine getiren adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

Meslekte Yatay ve Dikey İlerleme Yolları

Dikey İlerleme Yolu: Elektrik Pano Montajcısı (Seviye 5)

Sınav Soru Sayısı

Teorik (Yazılı) Sınav:

A1 Biriminden en az 25 soru

A2 Biriminden en az 20 soru

Soru başına düşün süre 1,5 dakikadır.

Performans (Uygulama) Sınavı: A2 biriminden performans uygulaması yaptırılacaktır.

 

Başarı Notu

Teorik (Yazılı) Sınav:

A1 ve A2 Biriminden en az %60 alınmalıdır.

Performans (Uygulama) Sınavı:

A2 Birimin performans uygulamalarından en az %80 alınmalıdır.

Şikayet

Belge geçerliliği devam ettiği sürüce yapılabilir.

Sınav sonucuna itirazlar

Sınav sonuçları beyan edildikten sonra itirazlar on beş (15) gün içerisinde kabul edilmektedir.

Kılavuz indir

Ulusal Yeterlilik indir

Elektrik Pano Montajcısı Seviye 5

Ulusal Yeterlilik Kodu, Adı ve Seviyesi: 12UY0075 Elektrik Pano Montajcısı Seviye 5

Revizyon/Tadil No: 02/ 01

Revizyon/Tadil Tarihi: 20.11.2019/ 10.06.2020

Amaç

Elektrik Pano Montajcısı (Seviye 5) mesleğinde nitelikli personel arzının sağlanması, alan çalışmalarının eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

 • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
 • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
 • Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla oluşturulmuştur.

 

Yeterlilik Sınavına Giriş Şartları

Eğitim ve kurs ön şartı bulunmamaktadır.

Zorunlu Birimler

Yeterlilik Yapısı

 

12UY0075-5/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre

12UY0075-5/A2 Elektrik Pano Montajı İşlemleri

Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları

Adayın yeterli sayılabilmesi için tüm yeterlilik birimlerinden başarılı olması gerekir.

Belge Geçerlilik Süresi

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.

Gözetim Sıklığı

Yok.

Belge Yenilemede Uygulanacak Ölçme-Değerlendirme Yöntemi

5 yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı, aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak.

b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performansa dayalı sınavlardan (P1) başarılı olmak.

Bu şartlardan en az birini yerine getiren adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

Meslekte Yatay ve Dikey İlerleme Yolları

Yok.

Sınav Soru Sayısı

Teorik (Yazılı) Sınav:

A1 Biriminden en az 30 soru

A2 Biriminden en az 25 soru

Soru başına düşün süre 1,5 dakikadır.

Performans (Uygulama) Sınavı: A2 biriminden ayrı ayrı iş emir ile performans uygulaması yaptırılacaktır.

 

Başarı Notu

Teorik (Yazılı) Sınav:

A1 ve A2 Biriminden en az %60 alınmalıdır.

Performans (Uygulama) Sınavı:

A2 Biriminin performans uygulamalarından en az %80 alınmalıdır.

Şikayet

Belge geçerliliği devam ettiği sürüce yapılabilir.

Sınav sonucuna itirazlar

Sınav sonuçları beyan edildikten sonra itirazlar on beş (15) gün içerisinde kabul edilmektedir.

Kılavuz indir

Ulusal Yeterlilik indir

Plastik Profil Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) Seviye 3

Ulusal Yeterlilik Kodu, Adı ve Seviyesi: 13UY0142 Plastik Profil Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) Seviye 3

Revizyon/Tadil No: 01/ 01

Revizyon/Tadil Tarihi: 15.06.2016/ 10.06.2020

Amaç

Plastik sektöründe, Plastik Profil Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) (Seviye 3) mesleğinin başarılı, verimli ve uluslararası standartlara uygun, çalışanların iş tatmini almasını sağlayacak şekilde yapılabilmesi, üretimin eksiksiz, kaliteli olarak gerçekleştirilebilmesi, işin geliştirilerek sürdürülebilmesi için;

-Adayların sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,

-Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,

-Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.

Yeterlilik Sınavına Giriş Şartları

Eğitim ve kurs ön şartı bulunmamaktadır.

Yeterlilik Yapısı

Zorunlu Birimler

13UY0142-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma

13UY0142-3/A2 Plastik Profil Ekstrüzyon Üretim İşlemleri

Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları

Sınav ve Belgelendirme için başvuran adayın mesleki yeterliliğini belgeleyebilmesi için A1, A2 birimlerinin ikisinden de başarılı olması gerekir.

Belge Geçerlilik Süresi

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.

Gözetim Sıklığı

Yok.

Belge Yenilemede Uygulanacak Ölçme-Değerlendirme Yöntemi

5 yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı, aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak.

b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performansa dayalı sınavlardan (P1) başarılı olmak.

Bu şartlardan en az birini yerine getiren adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

Meslekte Yatay ve Dikey İlerleme Yolları

Meslekte yatay ilerleme yolları; Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı (Seviye 3) ve Plastik Şişirme Film Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) (Seviye 3)

Sınav Soru Sayısı

Teorik (Yazılı) Sınav:

A1 Biriminden en az 24 soru

A2 Biriminden 30-50 soru

Soru başına düşün süre 1,5-2 dakikadır.

Performans (Uygulama) Sınavı: A1 ve A2 birimlerinden ayrı ayrı iş emir ile performans uygulaması yaptırılacaktır.

Başarı Notu

Teorik (Yazılı) Sınav:

A1 Biriminden en az %70, A2 Biriminden en az %50 alınmalıdır.

Performans (Uygulama) Sınavı: A1 ve A2 Birimlerinden en az %80 alınmalıdır.

Not: Adayın performansa dayalı uygulama sınavına kabul edilebilmesi için teorik bilgi sınavlarından başarılı olması gerekir.

Şikayet

Belge geçerliliği devam ettiği sürüce yapılabilir.

Sınav sonucuna itirazlar

Sınav sonuçları beyan edildikten sonra itirazlar on beş (15) gün içerisinde kabul edilmektedir.

Kılavuz İndir

Ulusal Yeterlilik İndir

Plastik Şişirme Film Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) Seviye 3

Ulusal Yeterlilik Kodu, Adı ve Seviyesi: 13UY0143 Plastik Şişirme Film Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) Seviye 3

Revizyon/Tadil No: 01/ 01

Revizyon/Tadil Tarihi: 15.06.2016/ 10.06.2020

Amaç

Plastik sektöründe Plastik Şişirme Film Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) (Seviye 3) mesleğinin başarılı, verimli ve uluslararası standartlara uygun, çalışanların iş tatmini almasını sağlayacak şekilde yapılabilmesi, üretimin eksiksiz, kaliteli olarak gerçekleştirilebilmesi, işin geliştirilerek sürdürülebilmesi için;

-Adayların sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,

-Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,

-Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.

Yeterlilik Sınavına Giriş Şartları

Eğitim ve kurs ön şartı bulunmamaktadır.

Yeterlilik Yapısı

Zorunlu Birimler

13UY0143-3 / A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma

13UY0143-3 / A2 Plastik Şişirme Film Ekstrüzyon Üretim İşlemleri

Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları

Sınav ve Belgelendirme için başvuran adayın mesleki yeterliliğini belgeleyebilmesi için A1, A2 birimlerinin ikisinden de başarılı olması gerekir.

Belge Geçerlilik Süresi

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.

Gözetim Sıklığı

Yok.

Belge Yenilemede Uygulanacak Ölçme-Değerlendirme Yöntemi

5 yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı, aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak.

b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performansa dayalı sınavlardan (P1) başarılı olmak.

Bu şartlardan en az birini yerine getiren adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

Meslekte Yatay ve Dikey İlerleme Yolları

Meslekte yatay ilerleme yolları; Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı (Seviye 3) ve Plastik Profil Ekstrüzyon Üretim Operatörü (Seviye 3)

Sınav Soru Sayısı

Teorik (Yazılı) Sınav:

A1 Biriminden en az 24 soru

A2 Biriminden 30-50 soru

Soru başına düşün süre 1,5- 2 dakikadır.

Performans (Uygulama) Sınavı: A1 ve A2 birimlerinden ayrı ayrı iş emir ile performans uygulaması yaptırılacaktır.

Başarı Notu

Teorik (Yazılı) Sınav:

A1 Biriminden en az %70, A2 Biriminden %50 alınmalıdır.

Performans (Uygulama) Sınavı: A1 ve A2 Birimlerinden en az %80 alınmalıdır.

Not: Adayın performansa dayalı uygulama sınavına kabul edilebilmesi için teorik bilgi sınavlarından başarılı olması gerekir.

Şikayet

Belge geçerliliği devam ettiği sürüce yapılabilir.

Sınav sonucuna itirazlar

Sınav sonuçları beyan edildikten sonra itirazlar on beş (15) gün içerisinde kabul edilmektedir.

Kılavuz İndir

Ulusal Yeterlilik İndir

Nc/Cnc Tezgâh İşçisi Seviye 3

Ulusal Yeterlilik Kodu, Adı ve Seviyesi: 14UY0202 Nc/Cnc Tezgâh İşçisi Seviye 3

Revizyon/Tadil No: 01/ 01

Revizyon/Tadil Tarihi: 09.10.2019/ 10.06.2020

Amaç

Bu yeterlilik NC/CNC Tezgâh İşçisi (Seviye 3) mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

 • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
 • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
 • Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.

 

Yeterlilik Sınavına Giriş Şartları

Eğitim ve kurs ön şartı bulunmamaktadır.

Yeterlilik Yapısı

Zorunlu Birimler

14UY0202-3/A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite

Seçmeli Birimler

14UY0202-3/B1: Tornalama İşlemleri

14UY0202-3/B2: Frezeleme İşlemleri

Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları

Adayın yeterlilik belgesi alabilmesi için zorunlu yeterlilik birimlerinin tamamından ve B grubu yeterlilik biriminden en az bir tanesinden başarılı olması zorunludur.

Belge Geçerlilik Süresi

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.

Gözetim Sıklığı

Yok.

Belge Yenilemede Uygulanacak Ölçme-Değerlendirme Yöntemi

5 yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı, aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak.

b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performansa dayalı sınavlardan (P1) başarılı olmak.

Bu şartlardan en az birini yerine getiren adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

Meslekte Yatay ve Dikey İlerleme Yolları

Dikey ilerleme yolu: NC/CNC Tezgah İşçisi (Seviye 4)

Sınav Soru Sayısı

Teorik (Yazılı) Sınav:

A1 Biriminden en az 25 soru

B1 Biriminden en az 20 soru

B2 Biriminden en az 20soru

Soru başına düşün süre 1,5 dakikadır.

Performans (Uygulama) Sınavı: B1 ve B2 birimlerinden ayrı ayrı iş emir ile performans uygulaması yaptırılacaktır.

 

Başarı Notu

 

Teorik (Yazılı) Sınav:

A1, B1 ve B2 Biriminden en az %60 alınmalıdır.

Performans (Uygulama) Sınavı:

B1 ve B2 Birimlerinin performans uygulamalarından en az %80 alınmalıdır.

Şikayet

Belge geçerliliği devam ettiği sürüce yapılabilir.

Sınav sonucuna itirazlar

Sınav sonuçları beyan edildikten sonra itirazlar on beş (15) gün içerisinde kabul edilmektedir.

Kılavuz indir

Ulusal Yeterlilik indir

Tornacı Seviye 3

Ulusal Yeterlilik Kodu, Adı ve Seviyesi: 15UY0227 Tornacı Seviye 3

Revizyon/Tadil No: 00/ 01

Revizyon/Tadil Tarihi: 29.07.2015/ 10.06.2020

Amaç

Torna tezgâhına bağlanan ve kendi ekseni etrafında döndürülen çeşitli şekil ve özellikteki metal ve alaşım türü malzemelerden iş parçalarını teknik resim, kroki veya numuneye göre istenilen biçim ve ölçülere getirme işlemlerini gerçekleştirecek işletme/kurumlara nitelikli personel arzının sağlanması, bu faaliyetlerin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

-Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,

-Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,

-Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.

Yeterlilik Sınavına Giriş Şartları

Eğitim ve kurs ön şartı bulunmamaktadır.

Yeterlilik Yapısı

Zorunlu Birimler

15UY0227-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre Yönetim Sistemleri

15UY0227-3/A2 Tornalama İşlemi Öncesi Hazırlık İşlemleri

15UY0227-3/A3 Tornalama İşlemi ve Bakım

Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları

Adayın yeterlilik belgesi alabilmesi için zorunlu yeterlilik birimlerinin tamamından başarılı olması gereklidir.

Belge Geçerlilik Süresi

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.

Gözetim Sıklığı

Yok.

Belge Yenilemede Uygulanacak Ölçme-Değerlendirme Yöntemi

5 yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı, aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak.

b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performansa dayalı sınavlardan (P1) başarılı olmak.

Bu şartlardan en az birini yerine getiren adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

Meslekte Yatay ve Dikey İlerleme Yolları

Tornacı (Seviye 3) meslek elemanı gerekli yeterlilik birimlerini alarak Tornacı (Seviye 4) yeterliliğine ulaşabilir.

Sınav Soru Sayısı

Teorik (Yazılı) Sınav:

A1 Biriminden en az 20 soru

A2 Biriminden en az 10 soru

A3 Biriminden en az 20 soru

Soru başına düşün süre 1 dakikadır.

Performans (Uygulama) Sınavı: A2 ve A3 birimlerinden ayrı ayrı iş emir ile performans uygulaması yaptırılacaktır.

Başarı Notu

Teorik (Yazılı) Sınav:

A1, A2 ve A3 Biriminden en az %60 alınmalıdır.

Performans (Uygulama) Sınavı: A2 ve A3 Birimlerinden en az %80 alınmalıdır.

Şikayet

Belge geçerliliği devam ettiği sürüce yapılabilir.

Sınav sonucuna itirazlar

Sınav sonuçları beyan edildikten sonra itirazlar on beş (15) gün içerisinde kabul edilmektedir.

Kılavuz İndir

Ulusal Yeterlilik İndir

Frezeci Seviye 3

Ulusal Yeterlilik Kodu, Adı ve Seviyesi: 12UY0081 Frezeci Seviye 3

Revizyon/Tadil No: 01/ –

Revizyon/Tadil Tarihi: 28.04.2021/ –

Amaç

Frezeci (Seviye 3) mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda verimliliğin artırılması için;

 • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
 • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
 • Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.

 

Yeterlilik Sınavına Giriş Şartları

Eğitim ve kurs ön şartı bulunmamaktadır.

Yeterlilik Yapısı

Zorunlu Birimler

12UY0081-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, Kalite ile İş Organizasyonu

12UY0081-3/A2 Freze Uygulamaları

 

Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları

Frezeci (Seviye 3) mesleğinin belgelendirilmesinde, adayın yeterlilik belgesi alabilmesi için zorunlu yeterlilik birimlerinden başarılı olması gerekmektedir.

Belge Geçerlilik Süresi

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.

Gözetim Sıklığı

Yok.

Belge Yenilemede Uygulanacak Ölçme-Değerlendirme Yöntemi

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

 1. a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak,
 2. b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak.

Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

Meslekte Yatay ve Dikey İlerleme Yolları

Yok.

Sınav Soru Sayısı

Teorik (Yazılı) Sınav:

A1 Biriminden en az 18 soru

A2 Biriminden en az 25 soru

Soru başına düşün süre 2 dakikadır.

Performans (Uygulama) Sınavı: A2 biriminden iş emri ile performans uygulaması yaptırılacaktır.

Başarı Notu

Teorik (Yazılı) Sınav: A1 ve A2 Biriminden en az %60 alınmalıdır.

Performans (Uygulama) Sınavı: A2 biriminden en az %80 alınmalıdır.

Not: Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir.

Şikayet

Belge geçerliliği devam ettiği sürüce yapılabilir.

Sınav sonucuna itirazlar

Sınav sonuçları beyan edildikten sonra itirazlar on beş (15) gün içerisinde kabul edilmektedir.

Kılavuz İndir

Ulusal Yeterlilik İndir

Makine Montajcısı Seviye 3

Ulusal Yeterlilik Kodu, Adı ve Seviyesi: 12UY0105 Makine Montajcısı Seviye 3

Revizyon/Tadil No: 01/ –

Revizyon/Tadil Tarihi: 06.05.2020/ –

Amaç

Bu yeterlilik Makine Montajcısı (Seviye 3) mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

 • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
 • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
 • Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.

 

Yeterlilik Sınavına Giriş Şartları

Eğitim ve kurs ön şartı bulunmamaktadır.

Yeterlilik Yapısı

Zorunlu Birimler

12UY0105-3/A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite Yeterlilik Birimi

12UY0105-3/A2: İş Organizasyonu ve Montaj Ön Hazırlığı Yeterlilik Birimi

12UY0105-3/A3: Makine Montajı Yeterlilik Birimi

Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları

Adayın yeterlilik belgesi alabilmesi için zorunlu yeterlilik birimlerinin tamamından başarılı olması gereklidir.

Belge Geçerlilik Süresi

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.

Gözetim Sıklığı

Yok.

Belge Yenilemede Uygulanacak Ölçme-Değerlendirme Yöntemi

5 yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı, aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak.

b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performansa dayalı sınavlardan (P1) başarılı olmak.

Bu şartlardan en az birini yerine getiren adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

Meslekte Yatay ve Dikey İlerleme Yolları

Yok.

Sınav Soru Sayısı

Teorik (Yazılı) Sınav:

A1 Biriminden en az 20 soru

A2 Biriminden en az 15 soru

A3 Biriminden en az 15 soru

Soru başına düşün süre 1 dakikadır.

Performans (Uygulama) Sınavı: A2 ve A3 birimlerinden ayrı ayrı iş emir ile performans uygulaması yaptırılacaktır.

 

Başarı Notu

 

Teorik (Yazılı) Sınav:

A1, A2 ve A3 Birimlerinden en az %60 alınmalıdır.

Performans (Uygulama) Sınavı: A2 ve A3 Birimlerinden en az %80 alınmalıdır.

 

Şikayet

Belge geçerliliği devam ettiği sürüce yapılabilir.

Sınav sonucuna itirazlar

Sınav sonuçları beyan edildikten sonra itirazlar on beş (15) gün içerisinde kabul edilmektedir.

Kılavuz indir

Ulusal Yeterlilik indir

Makine Montajcısı Seviye 4

Ulusal Yeterlilik Kodu, Adı ve Seviyesi: 12UY0105 Makine Montajcısı Seviye 4

Revizyon/Tadil No: 01/ –

Revizyon/Tadil Tarihi: 06.05.2020/ –

Amaç

Bu yeterlilik Makine Montajcısı (Seviye 4) mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

 • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
 • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
 • Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.

 

Yeterlilik Sınavına Giriş Şartları

Eğitim ve kurs ön şartı bulunmamaktadır.

Yeterlilik Yapısı

Zorunlu Birimler

12UY0105-4/A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite Yeterlilik Birimi

12UY0105-4/A2: İş Organizasyonu ve Montaj Ön Hazırlığı Yeterlilik Birimi

12UY0105-4/A3: Makine Montajı Yeterlilik Birimi

Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları

Adayın yeterlilik belgesi alabilmesi için zorunlu yeterlilik birimlerinin tamamından başarılı olması gereklidir.

Belge Geçerlilik Süresi

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.

Gözetim Sıklığı

Yok.

Belge Yenilemede Uygulanacak Ölçme-Değerlendirme Yöntemi

5 yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı, aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak.

b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performansa dayalı sınavlardan (P1) başarılı olmak.

Bu şartlardan en az birini yerine getiren adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

Meslekte Yatay ve Dikey İlerleme Yolları

Yok.

Sınav Soru Sayısı

Teorik (Yazılı) Sınav:

A1 Biriminden en az 20 soru

A2 Biriminden en az 15 soru

A3 Biriminden en az 15 soru

Soru başına düşün süre 1 dakikadır.

Performans (Uygulama) Sınavı: A2 ve A3 birimlerinden ayrı ayrı iş emir ile performans uygulaması yaptırılacaktır.

 

Başarı Notu

 

Teorik (Yazılı) Sınav:

A1, A2 ve A3 Birimlerinden en az %60 alınmalıdır.

Performans (Uygulama) Sınavı: A2 ve A3 Birimlerinden en az %80 alınmalıdır.

Şikayet

Belge geçerliliği devam ettiği sürüce yapılabilir.

Sınav sonucuna itirazlar

Sınav sonuçları beyan edildikten sonra itirazlar on beş (15) gün içerisinde kabul edilmektedir.

Kılavuz indir

Ulusal Yeterlilik indir

İşletme Elektrik Bakımcısı Seviye 5

Ulusal Yeterlilik Kodu, Adı ve Seviyesi: 13UY0121 İşletme Elektrik Bakımcısı Seviye 5

Revizyon/Tadil No: 00/ 01

Revizyon/Tadil Tarihi: 16.01.2013/ 10.06.2020

Amaç

Ülkemizde üretim ve hizmet sektörlerinde kullanılan elektriksel tüm donanım ile, üretim sahası içinde yer alan elektrik devre ve sistemlerinin çalışma sürekliliğini sağlamak, bunlara ait gerekli bakım faaliyetlerini gerçekleştirmek ve meydana gelen arızaları tespit ederek gidermek uygun vasıflara sahip elektrik bakımcılar ile mümkün olmaktadır. Bu yeterlilik elektrik bakımcısının niteliklerinin belirlenmesi ve belgelendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Yeterlilik Sınavına Giriş Şartları

13UY0121-5/B2 Tesisat Kurma ve Bakım Onarım yeterlilik biriminden uygulama sınavına girecek adayların, Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği Madde 60’a göre “Kuvvetli Akım Tesislerinde Çalışma Belgesi”ne sahip olmaları gerekir ancak 3194 sayılı İMAR Kanununun 5. maddesinde tanımlanan Fen Adamlarından elektrikle ilgili olanlar ”Elektrik ile ilgili Fen Adamlarının Yetki, Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik”te belirlenen yetki sınırları içerisinde 36 K.Volt a kadar (36 kilo volt dahil) tesislerin işletme ve bakım işlerinde tam (hiç bir meslek grubunun kontrol ve denetimine gerek görülmeksizin) yetkilidirler. Belirlenen bu yetki sınırları dahilinde ”Kuvvetli Akım Tesislerinde Çalışma Belgesi”ne sahip olmaları gerekmez.

Yeterlilik Yapısı

Zorunlu Birimler

13UY0121-5/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Yönetim Sistemleri

13UY0121-5/A2 Kalite Yönetim Sistemi

13UY0121-5/A3 Elektriksel İş Organizasyonu ve Ön Hazırlık İşlemlerini Yapma ve Denetleme

Seçmeli Birimler

13UY0121-5/B1 Elektriksel Arızaların Onarımı

13UY0121-5/B3 Planlı Bakım İşlemleri

Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları

 1. Alternatif: A1, A2, A3, B1, B3

Belge Geçerlilik Süresi

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.

Gözetim Sıklığı

Yok.

Belge Yenilemede Uygulanacak Ölçme-Değerlendirme Yöntemi

5 yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı, aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak.

b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performansa dayalı sınavlardan (P1) başarılı olmak.

Bu şartlardan en az birini yerine getiren adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

Meslekte Yatay ve Dikey İlerleme Yolları

Yok.

Sınav Soru Sayısı

Teorik (Yazılı) Sınav:

A1 Biriminden en az 10 soru

A2 Biriminden en az 10 soru

A3 Biriminden en az 10 soru

B1 Biriminden en az 10 soru

B3 Biriminden en az 10 soru

Soru başına düşün süre 1- 1,5 dakikadır.

Performans (Uygulama) Sınavı: A1, A2, A3, B1 ve B3 birimlerinden ayrı ayrı iş emir ile performans uygulaması yaptırılacaktır.

Başarı Notu

Teorik (Yazılı) Sınav:

A1, A2, A3, B1 ve B3 Biriminden en az 100 üzerinden 70 alınmalıdır.

Performans (Uygulama) Sınavı:

A1, A2, A3, B1 ve B3 Birimlerinin performans uygulamalarından en az %70 başarı gösterilmelidir.

Şikayet

Belge geçerliliği devam ettiği sürüce yapılabilir.

Sınav sonucuna itirazlar

Sınav sonuçları beyan edildikten sonra itirazlar on beş (15) gün içerisinde kabul edilmektedir.

Kılavuz İndir

Ulusal Yeterlilik İndir

Elektro- Mekanik Montaj İşçisi Seviye 3

Ulusal Yeterlilik Kodu, Adı ve Seviyesi: 15UY0206 Elektro- Mekanik Montaj İşçisi Seviye 3

Revizyon/Tadil No: 00/ 01

Revizyon/Tadil Tarihi: 25.03.2015/ 10.06.2020

Amaç

Elektrikli, elektro-mekanik veya elektronik cihazların ve makinelerin uygun araç, gereç ve malzeme ile yapılan montaj işlemlerini gerçekleştirecek işletme/kurumlara nitelikli personel arzının sağlanması, bu faaliyetlerin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

 • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
 • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
 • Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.

 

Yeterlilik Sınavına Giriş Şartları

Eğitim ve kurs ön şartı bulunmamaktadır.

Yeterlilik Yapısı

Zorunlu Birimler

15UY0206-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre Yönetim Sistemleri

15UY0206-3/A2 İş Organizasyonu, Ön Hazırlık İşlemleri

15UY0206-3/A3 Montaj İşlemleri

 

Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları

Adayın yeterlilik belgesi alabilmesi için zorunlu yeterlilik birimlerinin tamamından başarılı olması gereklidir.

Belge Geçerlilik Süresi

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.

Gözetim Sıklığı

Yok.

Belge Yenilemede Uygulanacak Ölçme-Değerlendirme Yöntemi

5 yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı, aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak.

b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performansa dayalı sınavlardan (P1) başarılı olmak.

Bu şartlardan en az birini yerine getiren adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

Meslekte Yatay ve Dikey İlerleme Yolları

Elektro-Mekanik Montaj İşçisi (Seviye 3) belgesine sahip aday, yeterlilik sınavından başarılı olduğu takdirde Elektro-Mekanik Montaj İşçisi (Seviye 4) belgesini alabilir.

Sınav Soru Sayısı

Teorik (Yazılı) Sınav:

A1 Biriminden en az 20 soru

A2 Biriminden en az 10 soru

A3 Biriminden en az 10 soru

Soru başına düşün süre 1 dakikadır.

Performans (Uygulama) Sınavı: A2 ve A3 birimlerinden ayrı ayrı iş emir ile performans uygulaması yaptırılacaktır.

 

Başarı Notu

 

Teorik (Yazılı) Sınav:

A1, A2 ve A3 Birimlerinden en az %70 alınmalıdır.

Performans (Uygulama) Sınavı: A2 ve A3 Birimlerinden en az %80 alınmalıdır.

 

Şikayet

Belge geçerliliği devam ettiği sürüce yapılabilir.

Sınav sonucuna itirazlar

Sınav sonuçları beyan edildikten sonra itirazlar on beş (15) gün içerisinde kabul edilmektedir.

Kılavuz indir

Ulusal Yeterlilik indir

Presçi Seviye 3

Ulusal Yeterlilik Kodu, Adı ve Seviyesi: 15UY0224 Presçi Seviye 3

Revizyon/Tadil No: 00/01

Revizyon/Tadil Tarihi: 29.07.2015/ 10.06.2020

Amaç

Metallerin çeşitli güçlerdeki preslerde, uygun kalıplarla soğuk olarak şekillendirilmesi işlemlerini yürütecek nitelikli personel arzının sağlanması, bu faaliyetlerin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

 • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
 • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
 • Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.

 

Yeterlilik Sınavına Giriş Şartları

Eğitim ve kurs ön şartı bulunmamaktadır.

Yeterlilik Yapısı

Zorunlu Birimler

15UY0224-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre Yönetim Sistemleri

15UY0224-3/A2 Presleme Öncesi Hazırlık

15UY0224-3/A3 Presleme ve Bakım

 

Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları

Adayın yeterlilik belgesi alabilmesi için zorunlu yeterlilik birimlerinin tamamından başarılı olması gereklidir.

Belge Geçerlilik Süresi

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.

Gözetim Sıklığı

Yok.

Belge Yenilemede Uygulanacak Ölçme-Değerlendirme Yöntemi

5 yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı, aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak.

b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performansa dayalı sınavlardan (P1) başarılı olmak.

Bu şartlardan en az birini yerine getiren adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

Meslekte Yatay ve Dikey İlerleme Yolları

Presçi (Seviye 3) meslek elemanı gerekli yeterlilik birimlerini alarak Presçi (Seviye 4) yeterliliğine ulaşabilir.

Sınav Soru Sayısı

Teorik (Yazılı) Sınav:

A1 Biriminden en az 20 soru

A2 Biriminden en az 10 soru

A3 Biriminden en az 20 soru

Soru başına düşün süre 1 dakikadır.

Performans (Uygulama) Sınavı: A2 ve A3 birimlerinden ayrı ayrı iş emir ile performans uygulaması yaptırılacaktır.

 

Başarı Notu

 

Teorik (Yazılı) Sınav:

A1, A2 ve A3 Birimlerinden en az %60 alınmalıdır.

Performans (Uygulama) Sınavı: A2 ve A3 Birimlerinden en az %80 alınmalıdır.

 

Şikayet

Belge geçerliliği devam ettiği sürüce yapılabilir.

Sınav sonucuna itirazlar

Sınav sonuçları beyan edildikten sonra itirazlar on beş (15) gün içerisinde kabul edilmektedir.

Kılavuz indir

Ulusal Yeterlilik indir

ENDÜSTRİYEL TAŞIMACI SEVİYE 3

Ulusal Yeterlilik Kodu, Adı ve Seviyesi: 13UY0145-3 Endüstriyel Taşımacı Seviye 3

Revizyon/Tadil No: 04/-

Revizyon/Tadil Tarihi: 19.01.2022/ –

Amaç

Bu yeterlilik Endüstriyel Taşımacı (Seviye 3) mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yasal mevzuatlara uygun olarak yürütülmesi ve endüstriyel taşımacılık alanında kalitenin artırılması için;

 • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinliklerini tanımlamak,
 • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak sağlamak,
 • Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.

 

Yeterlilik Sınavına Giriş Şartları

B1 biriminde adayın, Forklift için “Karayolları Trafik Kanununun 42’nci maddesince düzenlenen Operatörlük Belgesi”ne sahip olması gerekmektedir.

B2 biriminde adayın, Elektrikli Transpalet için “Karayolları Trafik Kanununun 42’nci maddesince düzenlenen Operatörlük Belgesi”ne sahip olması gerekmektedir.

B3 birimlerinde adayın sınavına katılım sağlayacağı yeterlilik birimlerinde tanımlı öğrenme çıktılarını/kazanımlarını içeren bir eğitim programını başarıyla tamamladığını ya da en az 2 yıl ilgili mesleği icra ettiğini belgelendirmesi gerekmektedir.

Yeterlilik Yapısı

Zorunlu Birimler

A1- İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite

Seçmeli Birimler

B1- Endüstriyel Forklift Kullanımı

B2- Endüstriyel Elektrikli Transpalet Kullanımı

B3- Endüstriyel Elektrikli İstif Makinesi Kullanımı

B5- Sapancılık

 

Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları

Adayların Endüstriyel Taşımacı (Seviye 3) mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için zorunlu birimlerin tümünden, seçmeli birimlerin ise en az birinden veya çoklu seçim ile belge sahibi olabilir.

Belge Geçerlilik Süresi

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.

Gözetim Sıklığı

Yok.

Belge Yenilemede Uygulanacak Ölçme-Değerlendirme Yöntemi

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

 1. a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak,
 2. b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak.

Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

Meslekte Yatay ve Dikey İlerleme Yolları

Yok.

Sınav Soru Sayısı

Teorik (Yazılı) Sınav:

A1 Biriminden en az 25 soru

B1 Biriminden en az 30 soru

B2 Biriminden en az 25 soru

B3 Biriminden en az 25 soru

B5 Biriminden en az 15 soru

Soru başına düşün süre 1,5-2 dakikadır.

Performans (Uygulama Sınavı): B1, B2, B3 ve B5 biriminde iş emri ile performans (uygulama) sınavı yaptırılacaktır.

Başarı Notu

Teorik (Yazılı) Sınav: A1, B1, B2, B3 ve B5 Biriminden en az %60 alınmalıdır.

Performans (Uygulama) Sınavı: B1, B2, B3 ve B5 biriminden en az %80 alınmalıdır.

Not: Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir.

Şikayet

Belge geçerliliği devam ettiği sürüce yapılabilir.

Sınav sonucuna itirazlar

Sınav sonuçları beyan edildikten sonra itirazlar on beş (15) gün içerisinde kabul edilmektedir.

Kılavuz indir

Ulusal Yeterlilik indir

EMLAK DANIŞMANI SEVİYE 4

Ulusal Yeterlilik Kodu, Adı ve Seviyesi: 17UY0332-4 Emlak Danışmanı Seviye 4

Revizyon/Tadil No: 00/01

Revizyon/Tadil Tarihi: 29.11.2017/ 10.06.2020

Amaç

Bu ulusal yeterliliğin amacı Emlak Danışmanı (Seviye 4) mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

 • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
 • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,

Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.

 

Yeterlilik Sınavına Giriş Şartları

Eğitim ve kurs ön şartı bulunmamaktadır.

Yeterlilik Yapısı

Zorunlu Birimler

A1- İSG, Çevre ve Kalite

A2- İş Planı Yapma ve Portföy Oluşturma

A3- Emlak Satışı/Kiralanması ve Sonrası İşlemleri

 

Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları

Yeterlilik belgesi alınabilmesi için zorunlu birimlerin tamamından başarılı olunması gerekmektedir.

Belge Geçerlilik Süresi

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.

Gözetim Sıklığı

Yok.

Belge Yenilemede Uygulanacak Ölçme-Değerlendirme Yöntemi

5 yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı, aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

 1. a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak.
 2. b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performansa dayalı sınavlardan (P1) başarılı olmak.

Bu şartlardan en az birini yerine getiren adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

Meslekte Yatay ve Dikey İlerleme Yolları

 

Sorumlu Emlak Danışmanı (Seviye 5)

Sınav Soru Sayısı

Teorik (Yazılı) Sınav:

A1 Biriminden en az 20 soru

A2 Biriminden en az 20 soru

A3 Biriminden en az 20 soru

Soru başına düşün süre 1,5-2 dakikadır.

Performans (Uygulama Sınavı): A2 ve A3 biriminde iş emri ile performans (uygulama) sınavı yaptırılacaktır.

Başarı Notu

Teorik (Yazılı) Sınav: A1, A2 ve A3 Biriminden en az %70 alınmalıdır.

Performans (Uygulama) Sınavı: A2 ve A3 biriminden en az %70 alınmalıdır.

Not: Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir.

Şikayet

Belge geçerliliği devam ettiği sürüce yapılabilir.

Sınav sonucuna itirazlar

Sınav sonuçları beyan edildikten sonra itirazlar on beş (15) gün içerisinde kabul edilmektedir.

Kılavuz indir

Ulusal Yeterlilik indir

MOTORLU KARA TAŞITLARI ALIM SATIM DANIŞMANI SEVİYE 4

Ulusal Yeterlilik Kodu, Adı ve Seviyesi: 17UY0298-4 Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı Seviye 4

Revizyon/Tadil No: 01/-

Revizyon/Tadil Tarihi: 03.08.2022/ –

Amaç

Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı (Seviye 4) mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

 • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
 • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,

Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.

 

Yeterlilik Sınavına Giriş Şartları

Eğitim ve kurs ön şartı bulunmamaktadır.

Yeterlilik Yapısı

Zorunlu Birimler

A1- İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve Kalite

A2- Motorlu Kara Taşıtı Alım–Satım İşlemleri

 

Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları

Adayın mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için A grubu yeterlilik birimlerinin tümünden başarılı olması zorunludur. İsteyen adaylar ayrıca seçmeli birimi de alabilirler.

Belge Geçerlilik Süresi

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.

Gözetim Sıklığı

Yok.

Belge Yenilemede Uygulanacak Ölçme-Değerlendirme Yöntemi

5 yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı, aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

 1. a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak.
 2. b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performansa dayalı sınavlardan (P1) başarılı olmak.

Bu şartlardan en az birini yerine getiren adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

Meslekte Yatay ve Dikey İlerleme Yolları

Yok.

Sınav Soru Sayısı

Teorik (Yazılı) Sınav:

A1 Biriminden en az 25 soru

A2 Biriminden en az 15 soru

Soru başına düşün süre 1,5-2 dakikadır.

Performans (Uygulama Sınavı): A2 biriminde iş emri ile performans (uygulama) sınavı yaptırılacaktır.

Başarı Notu

Teorik (Yazılı) Sınav: A1 ve A2 Biriminden en az %70 alınmalıdır.

Performans (Uygulama) Sınavı: A2 biriminden en az %80 alınmalıdır.

Not: Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir.

Şikayet

Belge geçerliliği devam ettiği sürüce yapılabilir.

Sınav sonucuna itirazlar

Sınav sonuçları beyan edildikten sonra itirazlar on beş (15) gün içerisinde kabul edilmektedir.

Kılavuz indir

Ulusal Yeterlilik indir

MOTORLU KARA TAŞITLARI ALIM SATIM SORUMLUSU SEVİYE 5

Ulusal Yeterlilik Kodu, Adı ve Seviyesi: 17UY0299-5 Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Seviye 5

Revizyon/Tadil No: 01/ –

Revizyon/Tadil Tarihi: 03.08.2022/ –

Amaç

Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu (Seviye 5) mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

 • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
 • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,

Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.

 

Yeterlilik Sınavına Giriş Şartları

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde yapılan düzenleme gereği yeterlilik sınavına girmek isteyen kişilerin en az lise mezunu olması gerekmektedir. Ancak aynı yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi beşinci fıkrasında tanımlanan kişilerden sınava giriş şartı olarak en az lise mezunu olma şartı aranmamaktadır.

Yeterlilik Yapısı

Zorunlu Birimler

A1- İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve Kalite

A2- Motorlu Kara Taşıtı Alım Satım İşlemleri

 

Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları

Adayın mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için A grubu yeterlilik birimlerinin tümünden başarılı olması zorunludur.

Belge Geçerlilik Süresi

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.

Gözetim Sıklığı

Yok.

Belge Yenilemede Uygulanacak Ölçme-Değerlendirme Yöntemi

5 yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı, aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

 1. a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak.
 2. b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performansa dayalı sınavlardan (P1) başarılı olmak.

Bu şartlardan en az birini yerine getiren adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

Meslekte Yatay ve Dikey İlerleme Yolları

Yok.

Sınav Soru Sayısı

Teorik (Yazılı) Sınav:

A1 Biriminden en az 25 soru

A2 Biriminden en az 15 soru

Soru başına düşün süre 1,5-2 dakikadır.

Performans (Uygulama Sınavı): A2 biriminde iş emri ile performans (uygulama) sınavı yaptırılacaktır.

Başarı Notu

Teorik (Yazılı) Sınav: A1 ve A2 Biriminden en az %70 alınmalıdır.

Performans (Uygulama) Sınavı: A2 biriminden en az %80 alınmalıdır.

Not: Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir.

Şikayet

Belge geçerliliği devam ettiği sürüce yapılabilir.

Sınav sonucuna itirazlar

Sınav sonuçları beyan edildikten sonra itirazlar on beş (15) gün içerisinde kabul edilmektedir.

Kılavuz indir

Ulusal Yeterlilik indir

SORUMLU EMLAK DANIŞMANI SEVİYE 5

Ulusal Yeterlilik Kodu, Adı ve Seviyesi: 17UY0333-5 Sorumlu Emlak Danışmanı Seviye 5

Revizyon/Tadil No: 00/01

Revizyon/Tadil Tarihi: 29.11.2017/10.06.2020

Amaç

Bu ulusal yeterliliğin amacı Sorumlu Emlak Danışmanı (Seviye 5) mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

 • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
 • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,

Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.

 

Yeterlilik Sınavına Giriş Şartları

Eğitim ve kurs ön şartı bulunmamaktadır.

Yeterlilik Yapısı

Zorunlu Birimler

A1/ İSG, Çevre ve Kalite

A2/ Pazarlama Stratejisi Geliştirme ve İş Organizasyonu

A3/ Emlak Satışı/Kiralama Süreci İşlemlerinin Yürütülmesi

 

Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları

Yeterlilik belgesi alınabilmesi için A grubu zorunlu birimlerin tamamından başarılı olunması gerekir.

Belge Geçerlilik Süresi

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.

Gözetim Sıklığı

Yok.

Belge Yenilemede Uygulanacak Ölçme-Değerlendirme Yöntemi

5 yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı, aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

 1. a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak.
 2. b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performansa dayalı sınavlardan (P1) başarılı olmak.

Bu şartlardan en az birini yerine getiren adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

Meslekte Yatay ve Dikey İlerleme Yolları

Yok.

Sınav Soru Sayısı

Teorik (Yazılı) Sınav:

A1 Biriminden en az 20 soru

A2 Biriminden en az 20 soru

A3 Biriminden en az 20 soru

Soru başına düşün süre 1,5-2 dakikadır.

Performans (Uygulama Sınavı): A2 ve A3 biriminde iş emri ile performans (uygulama) sınavı yaptırılacaktır.

Başarı Notu

Teorik (Yazılı) Sınav: A1, A2 ve A3 Biriminden en az %70 alınmalıdır.

Performans (Uygulama) Sınavı: A2 ve A3 biriminden en az %70 alınmalıdır.

Not: Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir.

Şikayet

Belge geçerliliği devam ettiği sürüce yapılabilir.

Sınav sonucuna itirazlar

Sınav sonuçları beyan edildikten sonra itirazlar on beş (15) gün içerisinde kabul edilmektedir.

Kılavuz indir

Ulusal Yeterlilik indir

Başka sorunuz var mı? İşte bazı seçenekler:

E-Posta Gönderebilirsiniz

Telefon İle Arayabilirsiniz

0262 606 0 333

Menü