Sınav Süreci
Belgelendirme Süreci
Alüminyum Kaynakçısı Seviye 3
Çelik Kaynakçısı Seviye 3
Direnç Kaynak Ayarcısı Seviye 4
Kaynak Operatörü Seviye 4
Metal Kesimci Seviye 3
Metal Kesim Operatörü Seviye 4
Metal Levha İşleme Tezgah İşçisi Seviye 3
Metal Levha İşleme Tezgah Operatörü Seviye 4
Endüstriyel Boru Montajcısı Seviye 3
İskele Kurulum Elemanı Seviye 3
Köprülü Vinç Operatörü Seviye 3
Makine Bakımcı Seviye 3
Makine Bakımcı Seviye 4
Servis Aracı Şoförü Seviye 3
Alüminyum Kaynakçısı Seviye 3

Ulusal Yeterlilik Adı ve Seviyesi : Alüminyum Kaynakçısı Seviye 3
Kodu-Revizyon No-Reviyon Tarihi : 11UY0014-01-02.08.2017

1.Amaç:

Bu yeterlilik, alüminyum ve alaşımlarının ergitmeli kaynak yöntemlerinden birini elle veya yarı mekanize donanım kullanarak gerçekleştiren kaynakçıların yeterliğinin belirlenmesi, sınanması ve belgelendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

2. Yeterlilik Sınavına Giriş Şartları
Eğitim ve kurs ön şartı bulunmamaktadır.

3. Yeterlilik Yapısı
·Zorunlu Birimler
11UY0014-3/A1 Kaynak İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
Seçmeli Birimler
11UY0014-3/B1 Metal – Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı)-Alüminyum (131)
11UY0014-3/B2 Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı) -Alüminyum (141)

4. Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları

Yeterlilik belgesi alınabilmesi için A grubu zorunlu yeterlilik birimi ve B grubu yeterlilik birimlerinden en az birinde başarılı olunması zorunludur.

5. Belge Geçerlilik Süresi

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 2 yıldır.

6. Gözetim Sıklığı

Bir kaynakçının yeterliliği, ilgili sertifikanın işveren/koordinatör tarafından altı aylık aralıklarla imzalanması ve aşağıdaki koşulların tam olarak yerine getirilmesi halinde, iki yıllık bir süre için geçerlidir.
a) Kaynakçı, yeterli görüldüğü alandaki kaynak işlerinde sürekli olarak çalıştığını ispatlamalıdır. Altı aydan daha uzun olmayan bir süre ara vermeye izin verilir.
b) Kaynakçının çalışması, yeterlilik sınavının gerçekleştirildiği teknik koşullarla genel olarak uyumlu olmalıdır,
c) Kaynakçının bilgi ve becerisinin soruşturulmasına yol açacak özel bir neden olmamalıdır. Eğer bu koşulların herhangi birine uyulmazsa, yeterlilik iptal edilmelidir.

7. Belge Yenilemede Uygulanacak Ölçme-Değerlendirme Yöntemi

Yeterlilik belgesi, belgelendirme kurulusu tarafından TS EN ISO 9606-2 madde 9.3’deki koşulların tümüyle yerine getirilmesi durumunda iki yıllık bir ilave süre için uzatılabilir.

8. Meslekte Yatay ve Dikey İlerleme Yolları

Yok

9. Sınav Soru Sayısı

Teorik (Yazılı) Sınav:
A1 Biriminden en az 10 soru,
B1 Biriminden en az 10 soru,
B2 Biriminden en az 10 soru,
Soru başına düşün süre 1 dakikadır.
Performans (Uygulama Sınavı):
B1 ve B2 birimlerinden ayrı ayrı iş emir ile performans uygulaması yaptırılacaktır.

10. Başarı Notu

Teorik (Yazılı) Sınav:
A1 Biriminden en az %60 başarı sağlanmalıdır.
B1 ve B2 birimlerinden %50 başarı sağlanmalıdır.
Performans (Uygulama Sınavı):
B1 ve B2 Birimlerinin performans uygulamalarından en az %80 alınmalıdır.

11. Şikayet

Belge geçerliliği devam ettiği sürüce yapılabilir.

12. Sınav sonucuna itirazlar

Sınav sonuçları beyan edildikten sonra itirazlar on beş (15) gün içerisinde kabul edilmektedir.
Kılavuz İndir
Ulusal Yeterlilik İndir

Çelik Kaynakçısı Seviye 3

Ulusal Yeterlilik Adı ve Seviyesi : Çelik Kaynakçısı Seviye 3
Kodu-Revizyon No-Reviyon Tarihi : 11UY0010-03-02.08.2017
1.Amaç:
Ülkemizde, çelik malzemelerin ergitmeli kaynak yöntemlerinden herhangi birini elle veya yarı mekanize kaynak donanımlarını kullanarak gerçekleştirecek işletme/kurumlara nitelikli personel arzının sağlanması, bu faaliyetlerin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;
Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.
2. Yeterlilik Sınavına Giriş Şartları
Eğitim ve kurs ön şartı bulunmamaktadır.
3. Yeterlilik Yapısı
Zorunlu Birimler
11UY0010-3/A1 Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği
Seçmeli Birimler
11UY0010-3/B1 Elektrotla Ark Kaynağı (111)
11UY0010-3/B6 Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG Kaynağı) (135)
11UY0010-3/B7 Aktif Koruyucu Gazla Özlü Tel Metal-Ark Kaynağı (136)
11UY0010-3/B9 Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı) (141)
4. Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları
Adayın mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için A grubu yeterlilik birimlerinin tümünden ve B grubu yeterlilik birimlerinin en az bir tanesinden başarılı olması zorunludur. TS EN ISO 9606-1 standardındaki gösterimle yeterliliği belgesinde yazılır.
5. Belge Geçerlilik Süresi
TS EN ISO 9606-1 Madde 9.1’ de belirtildiği üzere belgenin geçerliliği seçilen metoda göre 2 yıl veya 3 yıl olarak değişmektedir.
6. Gözetim Sıklığı
Belgegeçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. Adayın yeterliliği, TS EN ISO 9606-1 Madde 9.2’ de belirtildiği üzere her 6 ayda bir gözetime tabi tutulur. Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Belgesinin askıda olma nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.
7. Belge Yenilemede Uygulanacak Ölçme-Değerlendirme Yöntemi
Belge geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı TS EN ISO 9606-1 Madde 9.3’de bulunan ve aşağıda tanımlanan yöntemlerden biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;
a) Belgegeçerlilik süresi 3 yıl olanlar için; 3 yıl sürenin sonunda belge sahibi yeniden sınava girerek belgelendirilir.
b) Belgegeçerlilik süresi 2 yıl olanlar için, son 6 aya ait yapmış olduğu 2 adet kaynak numunesine radyografik veya ultrasonik veya tahribatlı testlerden biri uygulanır.
Kaynaklar hatasız veya tespit edilen hata kabul kriterleri içerisinde yer alıyorsa belgegeçerlilik süresi 2 yıl daha uzatılır.
8. Meslekte Yatay ve Dikey İlerleme Yolları
Yok
9. Sınav Soru Sayısı
Teorik (Yazılı) Sınav:
A1 Biriminden en az 10 soru,
B1 Biriminden en az 10 soru,
B6 Biriminden en az 10 soru,
B7 Biriminden en az 10 soru,
B9 Biriminden en az 10 soru,
Soru başına düşen süre 1 dakikadır.
Performans (Uygulama Sınavı):
B1, B6, B7 ve B9 birimlerinden ayrı ayrı iş emir ile performans uygulaması yaptırılacaktır.
Performans (Sınav Sonuçlandırma Aşamaları)
ISO 9017 Kırma Prosedürüne göre kırma yapılıp ISO 5817 göre Kabul/Red yapılmaktadır
10. Başarı Notu
Teorik (Yazılı) Sınav:
A1 Biriminden en az %60 başarı sağlanmalıdır.
B1, B6, B7 ve B9 birimlerinden %50 başarı sağlanmalıdır.
Performans (Uygulama Sınavı):
B1, B6, B7 ve B9 birimlerinden %80 başarı sağlamalıdır.
11. Şikayet
Belge geçerliliği devam ettiği sürüce yapılabilir.
12. Sınav sonucuna itirazlar
Sınav sonuçları beyan edildikten sonra itirazlar on beş (15) gün içerisinde kabul edilmektedir.
Kılavuz İndir
Ulusal Yeterlilik İndir

Direnç Kaynak Ayarcısı Seviye 4

Ulusal Yeterlilik Adı ve Seviyesi :Direnç Kaynak Ayarcısı Seviye 4
Kodu-Revizyon No-Reviyon Tarihi : 11UY0015-02-02.08.2017
1.Amaç:
Ülkemizde, metalik malzemelerin ergitmeli direnç kaynak yöntemlerinden herhangi birini, tam mekanize veya otomatik kaynak donanımlarını kullanarak gerçekleştirecek işletme/kurumlara nitelikli personel arzının sağlanması, bu faaliyetlerin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;
Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.
Bu yeterlilik direnç kaynağında yüksek basınç altında çalışan kaynak operatörlerine uygulanmaz.
2. Yeterlilik Sınavına Giriş Şartları
Eğitim ve kurs ön şartı bulunmamaktadır.
3. Yeterlilik Yapısı
Zorunlu Birimler
11UY0010-3/A1 Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği
Seçmeli Birimler
11UY0015-4/B1 Direnç Nokta Kaynağı (21)
11UY0015-4/B2 Dikiş Direnç Kaynağı (22)
4. Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları
Adayın mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için A1 yeterlilik biriminden ve B grubu yeterlilik birimlerinin en az bir tanesinden başarılı olması zorunludur.
5. Belge Geçerlilik Süresi
TS EN ISO 14732 Madde 5.1’ de belirtildiği üzere belgenin geçerliliği seçilen metoda göre 3 yıl veya 6 yıl olarak değişmektedir.
6. Gözetim Sıklığı
Belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. Adayın yeterliliği, TS EN ISO 14732 Madde 5.2’de belirtilen yönteme göre her 6 ayda bir gözetime tabi tutulur.
Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Belgesinin askıda olma nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.
7. Belge Yenilemede Uygulanacak Ölçme-Değerlendirme Yöntemi
Belge sahibinin performansı TS EN ISO 14732 Madde 5.3’te bulunan ve aşağıda tanımlanan yöntemlerden biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;
a) Belge geçerlilik süresi 6 yıl olanlar için; 6 yıl sürenin sonunda belge sahibi yeniden sınava girerek belgelendirilir.
b) Belge geçerlilik süresi 3 yıl olanlar için, son 6 aya ait yapmış olduğu 2 adet kaynak numunesine radyografik veya ultrasonik veya tahribatlı testlerden biri uygulanır. Kaynaklar hatasız veya tespit edilen hata kabul kriterleri içerisinde yer alıyorsa belge geçerlilik süresi 3 yıl daha uzatılır
8. Meslekte Yatay ve Dikey İlerleme Yolları
Yok
9. Sınav Soru Sayısı
Teorik (Yazılı) Sınav:
A1 Biriminden en az 10 soru,
B1 Biriminden en az 10 soru,
Soru başına düşün süre 1 dakikadır.
Performans (Uygulama Sınavı):
B1 ve B2 birimlerinden ayrı ayrı iş emir ile performans uygulaması yaptırılacaktır.
10. Başarı Notu
Teorik (Yazılı) Sınav:
A1 Biriminden en az %60 alınmalıdır.
B1 Biriminden en az %50 alınmalıdır
B2 Biriminden en az %50 alınmalıdır
Performans (Uygulama Sınavı:
B1 ve B2 Birimlerinin performans uygulamalarından en az %80 alınmalıdır.
11. Şikayet
Belge geçerliliği devam ettiği sürüce yapılabilir.
12. Sınav sonucuna itirazlar
Sınav sonuçları beyan edildikten sonra itirazlar on beş (15) gün içerisinde kabul edilmektedir.
Kılavuz İndir
Ulusal Yeterlilik İndir

Kaynak Operatörü Seviye 4

Ulusal Yeterlilik Adı ve Seviyesi :Kaynak Operatörü Seviye 4
Kodu-Revizyon No-Reviyon Tarihi : 11UY0016-02-02.08.2017
1.Amaç:
Ülkemizde, metalik malzemelerin ergitmeli kaynak yöntemlerinden herhangi birini, tam mekanize veya otomatik kaynak donanımlarını kullanarak gerçekleştirecek işletme/kurumlara nitelikli personel arzının sağlanması, bu faaliyetlerin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;
Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.
Bu yeterlilik yüksek basınç altında çalışan kaynak operatörlerine uygulanmaz.
2. Yeterlilik Sınavına Giriş Şartları
Eğitim ve kurs ön şartı bulunmamaktadır.
3. Yeterlilik Yapısı
Zorunlu Birimler
11UY0010-3/A1 Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
Seçmeli Birimler
11UY0016-4/B2 Tel Elektrotla Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı) (131)
11UY0016 -4/B3 Tel Elektrotla Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG Kaynağı) (135)
11UY0016-4/B4 Aktif Koruyucu Gazla Özlü Tel Metal-Ark Kaynağı (136)
11UY0016-4/B7 Tel Elektrotla Toz Altı Ark Kaynağı (121)
4. Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları
Adayın mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için A1 yeterlilik biriminden ve B grubu yeterlilik birimlerinin en az bir tanesinden başarılı olması zorunludur.
TS EN ISO 14732 standardındaki gösterimle Yeterliliği belgesinde yazılır.
5. Belge Geçerlilik Süresi
TS EN ISO 14732 Madde 5.1’ de belirtildiği üzere belgenin geçerliliği seçilen metoda göre 3 yıl veya 6 yıl olarak değişmektedir.
6. Gözetim Sıklığı
Belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. Adayın yeterliliği, TS EN ISO 14732 Madde 5.2’de belirtilen yönteme göre her 6 ayda bir gözetime tabi tutulur.
Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır.
Belgesinin askıda olma nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.
7. Belge Yenilemede Uygulanacak Ölçme-Değerlendirme Yöntemi
Belge sahibinin performansı TS EN ISO 14732 Madde 5.3’te bulunan ve aşağıda tanımlanan yöntemlerden biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;
a) Belge geçerlilik süresi 6 yıl olanlar için; 6 yıl sürenin sonunda belge sahibi yeniden sınava girerek belgelendirilir.
b) Belge geçerlilik süresi 3 yıl olanlar için, son 6 aya ait yapmış olduğu 2 adet kaynak numunesine radyografik veya ultrasonik veya tahribatlı testlerden biri uygulanır.
Kaynaklar hatasız veya tespit edilen hata kabul kriterleri içerisinde yer alıyorsa belge geçerlilik süresi 3 yıl daha uzatılır.
8. Meslekte Yatay ve Dikey İlerleme Yolları
Yok
9. Sınav Soru Sayısı
Teorik (Yazılı) Sınav:
A1 Biriminden en az 10 soru,
B2 Biriminden en az 10 soru,
B3 Biriminden en az 10 soru,
B4 Biriminden en az 10 soru,
B7 Biriminden en az 10 soru,
Soru başına düşün süre 1 dakikadır.
Performans (Uygulama Sınavı):
B2, B3,B4 ve B7 birimlerinden ayrı ayrı iş emir ile performans uygulaması yaptırılacaktır.
10. Başarı Notu
Teorik (Yazılı) Sınav:
A1 Biriminden en az %60 alınmalıdır.
B2,B3,B4 ve B7 Birimlerinden en az %50 alınmalıdır.
Performans (Uygulama Sınavı:
B2,B3,B4 ve B7 Birimlerinin performans uygulamalarından en az %80 alınmalıdır.
11. Şikayet
Belgegeçerliliği devam ettiği sürüce yapılabilir.
12. Sınav sonucuna itirazlar
Sınav sonuçları beyan edildikten sonra itirazlar on beş (15) gün içerisinde kabul edilmektedir.
Kılavuz İndir
Ulusal Yeterlilik İndir

Metal Kesimci Seviye 3

Ulusal Yeterlilik Adı ve Seviyesi :Metal Kesimci Seviye 3
Kodu-Revizyon No-Reviyon Tarihi : 12UY0083-02-12.09.2018
1.Amaç:
Bu yeterlilik, iş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma önlemlerini uygulayarak iş organizasyonu yapan, metal malzemeleri kesime hazırlayan; kesme-dilimleme işlemlerini ve iş sonrası işlemleri yapan Metal Kesimcinin (Seviye 3),
Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.
2. Yeterlilik Sınavına Giriş Şartları
Eğitim ve kurs ön şartı bulunmamaktadır.
3. Yeterlilik Yapısı
Zorunlu Birimler
12UY0083-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite
Seçmeli Birimler
12UY0083-3/B1 Giyotin Makasla Kesim
12UY0083-3/B2 Oksi-Gaz ile Kesim
12UY0083-3/B3 Şerit Testere ile Kesim
12UY0083-3/B4 Daire Testere ile Kesim
12UY0083-3/B5 Kombine Makas ile Kesim
12UY0083-3/B6 Lazer Kesim
12UY0083-3/B7 Plazma Kesim
4. Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları
Yeterlilik belgesi alınabilmesi için A grubu yeterlilik birimi ile B grubu yeterlilik birimlerinin en az bir tanesinden başarılı olunması zorunludur.
5. Belge Geçerlilik Süresi
Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.
6. Gözetim Sıklığı
Belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. Adayın performansı belge aldığı tarihten itibaren 2. yıl ile 3. yıl arasında sınav ve belgelendirme kuruluşunun belirleyeceği gözetim yöntemi ile değerlendirilir.
Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayanların belgeleri askıya alınır. Belgesinin askıda olma nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.
7. Belge Yenilemede Uygulanacak Ölçme-Değerlendirme Yöntemi
5 yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı, aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;
a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 2.5 yıl çalıştığına dair resmi kayıt sunmak.
b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan Uygulama(performans) Sınavından (P1) başarılı olmak.
Bu şartlardan en az birini yerine getiren adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.
8. Meslekte Yatay ve Dikey İlerleme Yolları
Yok
9. Sınav Soru Sayısı
Teorik (Yazılı) Sınav:
A1 Biriminden en az 25 soru,
B1 Biriminden en az 10 soru,
B2 Biriminden en az 10 soru,
B3 Biriminden en az 10 soru,
B4 Biriminden en az 10 soru,
B5 Biriminden en az 10 soru,
B6 Biriminden en az 10 soru,
B7 Biriminden en az 10 soru,
Soru başına düşün süre 1,5 dakikadır.
Performans (Uygulama Sınavı):
B1,B2, B3,B4, B5,B6 ve B7 birimlerinden ayrı ayrı iş emir ile performans uygulaması yaptırılacaktır.
Sınav süresi her birim için 30 dk
10. Başarı Notu
Teorik (Yazılı) Sınav:
A1,B1,B2,B3,B4,B5,B6 ve B7 A2 Birimlerinden en az %60 alınmalıdır.
Performans (Uygulama Sınavı:
A1 ve A2 Birimlerinin performans uygulamalarından en az %80 alınmalıdır.
11. Şikayet
Belgegeçerliliği devam ettiği sürüce yapılabilir.
12. Sınav sonucuna itirazlar
Sınav sonuçları beyan edildikten sonra itirazlar on beş (15) gün içerisinde kabul edilmektedir.
Kılavuz İndir
Ulusal Yeterlilik İndir

Metal Kesim Operatörü Seviye 4

Ulusal Yeterlilik Adı ve Seviyesi :Metal Kesim Operatörü Seviye 4
Kodu-Revizyon No-Reviyon Tarihi : 12YU0084-02-12.09.2018
1.Amaç:
Bu yeterlilik, iş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma önlemlerini uygulayarak iş organizasyonu yapan, metal malzemeleri kesime hazırlayan; kesme-dilimleme işlemlerini ve iş sonrası işlemleri yapan Metal Kesim Operatörünün (Seviye 4),
Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.
2. Yeterlilik Sınavına Giriş Şartları
Eğitim ve kurs ön şartı bulunmamaktadır.
3. Yeterlilik Yapısı
Zorunlu Birimler
12UY0084-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite
Seçmeli Birimler
12UY0084-4/B1 Sac Kesme-Dilimleme
12UY0084-4/B2 Lazer Kesim
12UY0084-4/B3 Plazma Kesim
4. Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları
Yeterlilik belgesi alınabilmesi için A grubu yeterlilik birimi ile B grubu yeterlilik birimlerinin en az bir tanesinden başarılı olunması zorunludur.
5. Belge Geçerlilik Süresi
Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.
6. Gözetim Sıklığı
Belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. Adayın performansı belge aldığı tarihten itibaren 2. yıl ile 3. yıl arasında sınav ve belgelendirme kuruluşunun belirleyeceği gözetim yöntemi ile değerlendirilir.
Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayanların belgeleri askıya alınır. Belgesinin askıda olma nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.
7. Belge Yenilemede Uygulanacak Ölçme-Değerlendirme Yöntemi
5 yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı, aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;
a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 2.5 yıl çalıştığına dair resmi kayıt sunmak.
b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan Uygulama (performans) Sınavından (P1) başarılı olmak. Bu şartlardan en az birini yerine getiren adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.
8. Meslekte Yatay ve Dikey İlerleme Yolları
Yok
9. Sınav Soru Sayısı
Teorik (Yazılı) Sınav:
A1 Biriminden en az 25 soru,
B1 Biriminden en az 10 soru,
B2 Biriminden en az 10 soru,
B3 Biriminden en az 20 soru,
Soru başına düşün süre 1,5 dakikadır.
Performans (Uygulama Sınavı):
B1,B2 ve B3 birimlerinden ayrı ayrı iş emir ile performans uygulaması yaptırılacaktır.
Sac Kesme-Dilimleme B1 120 dk
Lazer Kesim B2 30 dk
Plazma Kesim B3 30 dk.
10. Başarı Notu
Teorik (Yazılı) Sınav:
A1,B1,B2 ve B3 Birimlerinden en az %60 alınmalıdır.
Performans (Uygulama Sınavı:
B1,B2 ve B3 Birimlerinin performans uygulamalarından en az %80 alınmalıdır.
11. Şikayet
Belgegeçerliliği devam ettiği sürüce yapılabilir.
12. Sınav sonucuna itirazlar
Sınav sonuçları beyan edildikten sonra itirazlar on beş (15) gün içerisinde kabul edilmektedir.
Kılavuz İndir
Ulusal Yeterlilik İndir

Metal Levha İşleme Tezgah İşçisi Seviye 3

Ulusal Yeterlilik Adı ve Seviyesi :Metal Levha İşleme Tezgah İşçisi Seviye 3
Kodu-Revizyon No-Reviyon Tarihi : 12UY0086-02-12.09.2018
1.Amaç:
Bu yeterlilik, iş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma önlemlerini uygulayarak iş organizasyonu yapan, metal malzemeleri kesime hazırlayan; kesme-dilimleme işlemlerini ve iş sonrası işlemleri yapan Metal Levha İşleme Tezgâh İşçisinin (Seviye 3),
Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.
2. Yeterlilik Sınavına Giriş Şartları
Eğitim ve kurs ön şartı bulunmamaktadır.
3. Yeterlilik Yapısı
Zorunlu Birimler
11UY0013–3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun Yapılması
Seçmeli Birimler
12UY0086-3/ B1 Kavis Verme
12UY0086-3/ B2 Pres
4. Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları
Yeterlilik belgesi alınabilmesi için A grubu yeterlilik birimi ile B grubu yeterlilik birimlerinin en az bir tanesinden başarılı olunması zorunludur.
5. Belge Geçerlilik Süresi
Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.
6. Gözetim Sıklığı
Belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. Adayın performansı belge aldığı tarihten itibaren 2. yıl ile 3. yıl arasında sınav ve belgelendirme kuruluşunun belirleyeceği gözetim yöntemi ile değerlendirilir.
Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayanların belgeleri askıya alınır. Belgesinin askıda olma nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.
7. Belge Yenilemede Uygulanacak Ölçme-Değerlendirme Yöntemi
5 yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı, aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;
a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 2.5 yıl çalıştığına dair resmi kayıt sunmak.
b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan Uygulama (performans) Sınavından (P1) başarılı olmak.
Bu şartlardan en az birini yerine getiren adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.
8. Meslekte Yatay ve Dikey İlerleme Yolları
Yok
9. Sınav Soru Sayısı
Teorik (Yazılı) Sınav:
A1 Biriminden en az 25 soru,
B1 Biriminden en az 10 soru,
B2 Biriminden en az 10 soru,
Soru başına düşün süre 1,5 dakikadır.
Performans (Uygulama Sınavı):
B1 ve B2 birimlerinden ayrı ayrı iş emir ile performans uygulaması yaptırılacaktır.
B1 Kavis Verme 60 dk
B2 Pres 30 dk
10. Başarı Notu
Teorik (Yazılı) Sınav:
A1,B1 ve B2 Birimlerinden en az %60 alınmalıdır.
Performans (Uygulama Sınavı:
A1,B1 ve B2 Birimlerinin performans uygulamalarından en az %80 alınmalıdır.
11. Şikayet
Belgegeçerliliği devam ettiği sürüce yapılabilir.
12. Sınav sonucuna itirazlar
Sınav sonuçları beyan edildikten sonra itirazlar on beş (15) gün içerisinde kabul edilmektedir.
Kılavuz İndir
Ulusal Yeterlilik İndir

Metal Levha İşleme Tezgah Operatörü Seviye 4

Ulusal Yeterlilik Adı ve Seviyesi :Metal Levha İşleme Tezgah Operatörü Seviye 4
Kodu-Revizyon No-Reviyon Tarihi : 12UY0087-02-12.09.2018
1.Amaç:
Bu yeterlilik, iş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma önlemlerini uygulayarak iş organizasyonu yapan, metal malzemeleri kesime hazırlayan; kesme-dilimleme işlemlerini ve iş sonrası işlemleri yapan Metal Levha İşleme Tezgâh Operatörünün (Seviye 4),
Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.
2. Yeterlilik Sınavına Giriş Şartları
Eğitim ve kurs ön şartı bulunmamaktadır.
3. Yeterlilik Yapısı
Zorunlu Birimler
12UY0086-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite
Seçmeli Birimler
12UY0087-4/ B1 Abkant Pres
12UY0087-4/ B2 Açık Profil Çekme (Rollform)
12UY0087-4/ B3 Pres
12UY0087-4/ B4 Punch Pres
4. Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları
Yeterlilik belgesi alınabilmesi için A grubu yeterlilik birimi ile B grubu yeterlilik birimlerinin en az bir tanesinden başarılı olunması zorunludur.
5. Belge Geçerlilik Süresi
Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.
6. Gözetim Sıklığı
Belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. Adayın performansı belge aldığı tarihten itibaren 2. yıl ile 3. yıl arasında sınav ve belgelendirme kuruluşunun belirleyeceği gözetim yöntemi ile değerlendirilir.
Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayanların belgeleri askıya alınır. Belgesinin askıda olma nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.
7. Belge Yenilemede Uygulanacak Ölçme-Değerlendirme Yöntemi
5 yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı, aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;
a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 2.5 yıl çalıştığına dair resmi kayıt sunmak.
b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan Uygulama (performans) Sınavından (P1) başarılı olmak.
Bu şartlardan en az birini yerine getiren adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.
8. Meslekte Yatay ve Dikey İlerleme Yolları
Yok
9. Sınav Soru Sayısı
Teorik (Yazılı) Sınav:
A1 Biriminden en az 25 soru,
B1 Biriminden en az 10 soru,
B2 Biriminden en az 10 soru,
B3 Biriminden en az 10 soru,
B4 Biriminden en az 10 soru,
Soru başına düşün süre 1,5 dakikadır.
Performans (Uygulama Sınavı):
B1,B2,B3 ve B4 birimlerinden ayrı ayrı iş emir ile performans uygulaması yaptırılacaktır.
B1 Abkant Pres 30 dk
B2 Açık Profil Çekme (Rollform) 180 dk
B3 Pres 60 dk
B4 Punch Pres 45 dk
10. Başarı Notu
Teorik (Yazılı) Sınav:
A1,B2,B3 ve B4 Biriminden en az %60 alınmalıdır.
Performans (Uygulama Sınavı:
B1,B2,B3 ve B4 Birimlerinin performans uygulamalarından en az %80 alınmalıdır.
11. Şikayet
Belgegeçerliliği devam ettiği sürüce yapılabilir.
12. Sınav sonucuna itirazlar
Sınav sonuçları beyan edildikten sonra itirazlar on beş (15) gün içerisinde kabul edilmektedir.
Kılavuz İndir
Ulusal Yeterlilik İndir

Endüstriyel Boru Montajcısı Seviye 3

Ulusal Yeterlilik Adı ve Seviyesi :Endüstriyel Boru Montajcısı Seviye 3
Kodu-Revizyon No-Reviyon Tarihi : 11UY0013-02-11.12.2013
1.Amaç:
Bu yeterlilik endüstriyel boru montajcısının niteliklerinin belirlenmesi ve belgelendirilmesi amacı ile hazırlanmıştır.
Ülkemizde, endüstriyel yapıların sayısının artması ve ülkemiz inşaat sektörü firmalarının yurtdışında endüstriyel tesis inşası hizmetlerinin yaygınlaşması nitelikli işgücü ihtiyacını doğurmuştur. Diğer taraftan sektörde mesleki yeterliliklerin belgelendirilmesi konusunun giderek önem kazanması nedeniyle Endüstriyel Boru Montajcısı Ulusal Yeterliliği hazırlanmıştır. Endüstriyel Boru Montajcısı mesleğinin kapsadığı bilgi, beceri ve davranışlarının tanımlanması amaçlanmıştır.
2. Yeterlilik Sınavına Giriş Şartları
Eğitim ve kurs ön şartı bulunmamaktadır.
3. Yeterlilik Yapısı
Zorunlu Birimler
11UY0013–3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun Yapılması
11UY0013–3/A2 Endüstriyel Boru Montajı İşlerinde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi
Seçmeli Birimler

4. Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları
Yeterlilik belgesi alınabilmesi için öngörülen yeterlilik birimlerinin tamamında başarılı olunması gerekir.
5. Belge Geçerlilik Süresi
Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.
6. Gözetim Sıklığı
Belgeli kişinin yeterliliğinin devam ettiğini tespit etmek amacıyla belgenin geçerlilik süresi içerisinde en az bir kez performans izleme raporu hazırlanır.
Teorik ve Performans sınavlarından başarı olan adayların belgelerinin düzenlenme tarihinden itibaren 36’ncı ay ile 48’inci ay arasında gözetim tarihlerini bildirmeleri gerekmektedir.
7. Belge Yenilemede Uygulanacak Ölçme-Değerlendirme Yöntemi
Belgenin iptalini gerektirecek bir durumun oluşmaması ve belge geçerlilik süresi boyunca kişi ile ilgili belgelendirme kuruluşuna performansa ilişkin şikâyet gelmemiş olması durumunda Endüstriyel Boru Montajcısı fiili olarak toplam 18 ay çalıştığını belgelendirdiğinde, belgenin süresi 5 yıl daha uzatılır.
Fiilen çalıştığını belgeleyemeyen kişiler, uygulama sınavına alınır ve başarılı olan adayların belgesi 5 yıl daha uzatılır.
Uzatma süresi bittikten sonra (ilk sınavın yapıldığı tarihten 10 yıl sonra) teorik ve uygulamalı sınav yapılır.
8. Meslekte Yatay ve Dikey İlerleme Yolları
Yok
9. Sınav Soru Sayısı
Teorik (Yazılı) Sınav:
A1 Biriminden en az 5 soru,
A2 Biriminden en az 20 soru,
Soru başına düşün süre 2 dakikadır.
Performans (Uygulama Sınavı):
Ulusal yeterlilik kapsamında 1 adet performans uygulama sorusu.
10. Başarı Notu
Teorik (Yazılı) Sınav:
A1 ve A2 Birimlerinden en az %60 alınmalıdır.
Performans (Uygulama Sınavı:
A1 ve A2 Birimlerinin performans uygulamalarından en az %80 alınmalıdır.
11. Şikayet
Belgegeçerliliği devam ettiği sürüce yapılabilir.
12. Sınav sonucuna itirazlar
Sınav sonuçları beyan edildikten sonra itirazlar on beş (15) gün içerisinde kabul edilmektedir.
Kılavuz İndir
Ulusal Yeterlilik İndir

İskele Kurulum Elemanı Seviye 3

Ulusal Yeterlilik Adı ve Seviyesi :İskele Kurulum Elemanı Seviye 3
Kodu-Revizyon No-Reviyon Tarihi : 12UY0056-01-25/12/2013
1.Amaç:
Bu yeterlilik iskele kurulum elemanı niteliklerinin belirlenmesi ve belgelendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Bu bakımdan iskele kurulum elemanı bilgi, beceri ve davranışlarının tanımlanması amaçlanmıştır.
2. Yeterlilik Sınavına Giriş Şartları
Eğitim ve kurs ön şartı bulunmamaktadır.
3. Yeterlilik Yapısı
Zorunlu Birimler
12UY0056-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ve İş Organizasyonunun Yapılması
12UY0056-3/A2 İskele Kurulumu, Kontrolü, Sökümü ve Depolama İşlemlerinin Yapılması
Seçmeli Birimler

4. Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları
Yeterlilik belgesi alınabilmesi için öngörülen yeterlilik birimlerinin tamamında başarılı olunması gerekir.
5. Belge Geçerlilik Süresi
Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.
6. Gözetim Sıklığı
Belgeli kişinin yeterliliğinin devam ettiğini tespit etmek amacıyla belgenin geçerlilik süresi içerisinde en az bir kez performans izleme raporu hazırlanır.
7. Belge Yenilemede Uygulanacak Ölçme-Değerlendirme Yöntemi
Belgenin iptalini gerektirecek bir durumun oluşmaması ve belge geçerlilik süresi boyunca kişi ile ilgili belgelendirme kuruluşuna performansa ilişkin şikâyet gelmemiş olması durumunda Endüstriyel Boru Montajcısı fiili olarak toplam 18 ay çalıştığını belgelendirdiğinde, belgenin süresi 5 yıl daha uzatılır.
Fiilen çalıştığını belgeleyemeyen kişiler, uygulama sınavına alınır ve başarılı olan adayların belgesi 5 yıl daha uzatılır.
Uzatma süresi bittikten sonra (ilk sınavın yapıldığı tarihten 10 yıl sonra) teorik ve uygulamalı sınav yapılır.
8. Meslekte Yatay ve Dikey İlerleme Yolları
Yok
9. Sınav Soru Sayısı
Teorik (Yazılı) Sınav:.
A1 Biriminden en az 15 soru,.
A2 Biriminden en az 40 soru,.
Soru başına düşün süre 1,5 dakikadır..
Performans (Uygulama Sınavı):.
Ulusal yeterlilik kapsamında 1 adet performans uygulama sorusu..
Sınav süresi 120 dk ile 150 dk arasındadır.
10. Başarı Notu
Teorik (Yazılı) Sınav:
A1 ve A2 Birimlerinden en az %60 alınmalıdır.
Performans (Uygulama Sınavı:
A1 ve A2 Birimlerinin performans uygulamalarından en az %80 alınmalıdır.
11. Şikayet
Belgegeçerliliği devam ettiği sürüce yapılabilir.
12. Sınav sonucuna itirazlar
Sınav sonuçları beyan edildikten sonra itirazlar on beş (15) gün içerisinde kabul edilmektedir.
Kılavuz İndir
Ulusal Yeterlilik İndir

Köprülü Vinç Operatörü Seviye 3

Ulusal Yeterlilik Adı ve Seviyesi :Köprülü Vinç Operatörü Seviye 3
Kodu-Revizyon No-Reviyon Tarihi : 15UY0205-00-**/**/****
1.Amaç:
Bu ulusal yeterlilik, Köprülü Vinç Operatörleri çalıştıran işletme/kurumlara nitelikli personel arzının sağlanması, bu faaliyetlerin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;
Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.
2. Yeterlilik Sınavına Giriş Şartları
Eğitim ve kurs ön şartı bulunmamaktadır.
3. Yeterlilik Yapısı
Zorunlu Birimler
15UY0205-3/A1 İş Sağlığı Güvenliği, Çevre Koruma ve Kalite Yönetim Sistemleri
15UY0205-3/A2 Köprülü Vinçle Elleçleme
Seçmeli Birimler

4. Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları
Yeterliliğin elde edilebilmesi için adayın birimlerin tümünden başarılı olması gerekir.
5. Belge Geçerlilik Süresi
Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.
6. Gözetim Sıklığı
Belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. Adayın performansı belge aldığı tarihten itibaren 2.yıl ile 3.yıl arasında sınav ve belgelendirme kuruluşunun belirleyeceği gözetim yöntemi ile değerlendirilir.
Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Askı nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.
7. Belge Yenilemede Uygulanacak Ölçme-Değerlendirme Yöntemi
5 yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı;
a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında en az toplamda 3 yıl çalıştığına dair resmi kayıt veya
b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performansa dayalı sınav yöntemlerden en azından biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.
8. Meslekte Yatay ve Dikey İlerleme Yolları
İlave bilgi, beceri ve yetkinlikler edinerek çeşitli türdeki vinçlerin (Mobil Vinç Operatörü, Liman Vinç Operatörü (RTG ve SSG), Mobil Vinç Operatörü (MHC Sahil ve Gemi Vinci) vs.) mesleki yeterlilik belgesi alma imkânı bulunmaktadır.
9. Sınav Soru Sayısı
Teorik (Yazılı) Sınav:.
A1 Biriminden en az 20 soru,
A2 Biriminden en az 25 soru,
Soru başına düşün süre 1 dakikadır.
Performans (Uygulama Sınavı):
Performans uygulama süresi 45 dakikadır.
10. Başarı Notu
Teorik (Yazılı) Sınav:
A1 ve A2 Birimlerinden en az %70 alınmalıdır.
Performans (Uygulama Sınavı:
A2 Birimlerinin performans uygulamalarından en az %80 alınmalıdır.
11. Şikayet
Belgegeçerliliği devam ettiği sürüce yapılabilir.
12. Sınav sonucuna itirazlar
Sınav sonuçları beyan edildikten sonra itirazlar on beş (15) gün içerisinde kabul edilmektedir.
Kılavuz İndir
Ulusal Yeterlilik İndir

Makine Bakımcı Seviye 3

Ulusal Yeterlilik Adı ve Seviyesi :Makine Bakımcı Seviye 3
Kodu-Revizyon No-Reviyon Tarihi : 10UY0002-03-17/01/2018
1.Amaç:
Bu yeterlilik Makine Bakımcı (Seviye 3) mesleğinin eğitimini almış ve nitelik kazandırılmış kişiler (personel) tarafından yürütülmesi ve ilgili mesleki çalışmalarda kalitenin artırılması için;
Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak sağlamak,
Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır
2. Yeterlilik Sınavına Giriş Şartları
Eğitim ve kurs ön şartı bulunmamaktadır.
3. Yeterlilik Yapısı
Zorunlu Birimler
10UY0002-3/A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite
Seçmeli Birimler
10UY0002-3/B1: Önleyici Bakım
10UY0002-3/B2: Düzeltici Bakım
4. Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları
I. Alternatif: A1, B1, B2
II. Alternatif: A1, B1
III. Alternatif: A1, B2
5. Belge Geçerlilik Süresi
Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.
6. Gözetim Sıklığı
Belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. Adayın performansı belge aldığı tarihten itibaren 2.yıl ile 3.yıl arasında sınav ve belgelendirme kuruluşunun belirleyeceği gözetim yöntemi ile değerlendirilir.
Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Belgesinin askıda olma nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.
7. Belge Yenilemede Uygulanacak Ölçme-Değerlendirme Yöntemi
5 yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı, aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;
a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 30 ay çalıştığına dair resmi kayıt sunmak.
b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan Uygulama (performans) Sınavından (P1) değerlendirme sonucu olumlu sonuç almak.
Bu şartlardan en az birini yerine getiren adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.
8. Meslekte Yatay ve Dikey İlerleme Yolları
Makine Bakımcı (Seviye 3) belgesine sahip aday, yeterlilik sınavına giriş ek şartlarını yerine getirdiği ve sınavından başarılı olduğu takdirde Makine Bakımcı (Seviye 4) belgesini alabilir.
9. Sınav Soru Sayısı
Teorik (Yazılı) Sınav:
A1 Biriminden en az 20 soru
B1 Biriminden en az 25 soru
B2 Biriminden en az 20 soru
Soru başına düşün süre 1,5 dakikadır.
Performans (Uygulama Sınavı): B1 ve B2 birimlerinden ayrı ayrı iş emir ile performans uygulaması yaptırılacaktır.
Sınav Süresi 60 dk.
10. Başarı Notu
Teorik (Yazılı) Sınav:
A1, B1 ve B2 Biriminden en az %60 alınmalıdır.
Performans (Uygulama Sınavı:
B1 ve B2 Birimlerinin performans uygulamalarından en az %80 alınmalıdır.
Not: Sınavın teorik ya da performansa dayalı bölümlerinin birinden başarılı olan fakat diğer bölümünden başarısız olanlar 6 ay içinde tekrar sınav başvurusunda bulunduğu takdirde başarılı olduğu bölümden muaf tutulur
11. Şikayet
Belgegeçerliliği devam ettiği sürüce yapılabilir.
12. Sınav sonucuna itirazlar
Sınav sonuçları beyan edildikten sonra itirazlar on beş (15) gün içerisinde kabul edilmektedir.
Kılavuz İndir
Ulusal Yeterlilik İndir

Makine Bakımcı Seviye 4

Ulusal Yeterlilik Adı ve Seviyesi :Makine Bakımcı Seviye 4
Kodu-Revizyon No-Reviyon Tarihi : 10UY0002-03-17/01/2018
1.Amaç:
Bu yeterlilik Makine Bakımcı (Seviye 4) mesleğinin eğitimini almış ve nitelik kazandırılmış kişiler (personel) tarafından yürütülmesi ve ilgili mesleki çalışmalarda kalitenin artırılması için;
Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak sağlamak,
Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.
2. Yeterlilik Sınavına Giriş Şartları
Eğitim ve kurs ön şartı bulunmamaktadır.
3. Yeterlilik Yapısı
Zorunlu Birimler
10UY0002-4/A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite
Seçmeli Birimler
10UY0002-4/B1: Önleyici Bakım
10UY0002-4/B2: Düzeltici Bakım
4. Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları
I. Alternatif: A1, B1, B2
II. Alternatif: A1, B1
III. Alternatif: A1, B2
5. Belge Geçerlilik Süresi
Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.
6. Gözetim Sıklığı
Adayın çalıştığı kuruluştan, belgenin geçerlilik süresi içerisinde en az 1 kez olmak üzere mesleki yetkinlik başarım raporu istenir.
Teorik ve Performans sınavlarından başarı olan adayların belgelerinin düzenlenme tarihinden itibaren 36’ncı ay ile 48’inci aylar arasında gözetim yapılmaktadır.
Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Belgesinin askıda olma nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.
7. Belge Yenilemede Uygulanacak Ölçme-Değerlendirme Yöntemi
5 yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı, aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;
a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 30 ay çalıştığına dair resmi kayıt sunmak.
b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan Uygulama (performans) Sınavından (P1) değerlendirme sonucu olumlu sonuç almak.
Bu şartlardan en az birini yerine getiren adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.
8. Meslekte Yatay ve Dikey İlerleme Yolları
Makine Bakımcı (Seviye 4) belgesine sahip aday, yeterlilik sınavına giriş ek şartlarını yerine getirdiği ve sınavından başarılı olduğu takdirde Makine Bakımcı (Seviye 5) belgesini alabilir.
9. Sınav Soru Sayısı
Teorik (Yazılı) Sınav:
A1 Biriminden en az 20 soru,
B1 Biriminden en az 30 soru,
B2 Biriminden en az 20 soru
Soru başına düşün süre 1,5 dakikadır.
Performans (Uygulama Sınavı): B1 ve B2 birimlerinden ayrı ayrı iş emir ile performans uygulaması yaptırılacaktır.
Sınav Süresi 60 dk’dır
Mülakat (Sözlü)Sınav:
Sınav Süresi 21 dk’dır.
10. Başarı Notu
Teorik (Yazılı) Sınav:
A1 Birimlerinden en az %60 alınmalıdır.
B1 ve B2 Birimlerinden en az %80 alınmalıdır.
Performans (Uygulama Sınavı:
B1 ve B2 Birimlerinin performans uygulamalarından en az %70 alınmalıdır.
Not: Sınavın teorik ya da performansa dayalı bölümlerinin birinden başarılı olan fakat diğer bölümünden başarısız olanlar 6 ay içinde tekrar sınav başvurusunda bulunduğu takdirde başarılı olduğu bölümden muaf tutulur
11. Şikayet
Belgegeçerliliği devam ettiği sürüce yapılabilir.
12. Sınav sonucuna itirazlar
Sınav sonuçları beyan edildikten sonra itirazlar on beş (15) gün içerisinde kabul edilmektedir.
Kılavuz İndir
Ulusal Yeterlilik İndir

Servis Aracı Şoförü Seviye 3

Ulusal Yeterlilik Adı ve Seviyesi :Servis Aracı Şoförü Seviye 3
Kodu-Revizyon No-Reviyon Tarihi : 17UY0328-00-**/**/****
1.Amaç:
Bu ulusal yeterliliğin amacı Servis Aracı Şoförü (Seviye 3) mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;
Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.
2. Yeterlilik Sınavına Giriş Şartları
Eğitim ve kurs ön şartı bulunmamaktadır.
3. Yeterlilik Yapısı
Zorunlu Birimler
17UY0328-3/A1: İSG, Çevre ve Kalite
17UY0328-3/A2: Araç Kontrolü ve Öğrenci/Personel Ulaşımı
Seçmeli Birimler

4. Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları

5. Belge Geçerlilik Süresi
Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.
6. Gözetim Sıklığı
Belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. Adayın performansı belge aldığı tarihten itibaren 2. yıl ile 3. yıl arasında sınav ve belgelendirme kuruluşunun belirleyeceği gözetim yöntemi ile değerlendirilir.
Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Belgesinin askıda olma nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.
7. Belge Yenilemede Uygulanacak Ölçme-Değerlendirme Yöntemi
Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı “10- Yeterlilik Sınavına Giriş Şartları” bölümünde belirtilen belgeleri sunmak koşuluyla, aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;
a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 2,5 yıl çalıştığına dair resmi kayıt sunulması.
b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performansa dayalı sınavların (P1) yapılması.
Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.
8. Meslekte Yatay ve Dikey İlerleme Yolları
Servis Aracı Şoförü (Seviye 3) mesleki yeterlilik belgesine sahip kişiler, meslekte yatay ilerleme yolları kapsamında, yeterlilik birimlerinde tanımlanan sınavlardan başarılı oldukları takdirde Minibüs Şoförü (Seviye 3) ve Taksi Şoförü (Seviye 3) mesleki yeterlilik belgesine sahip olabilirler.
9. Sınav Soru Sayısı
Teorik (Yazılı) Sınav:
A1 Biriminden en az 20 soru,
A2 Biriminden en az 20 soru,
Soru başına düşün süre 2 dakikadır.
Performans (Uygulama Sınavı):
Performans uygulama süresi 90 dakikadır.(Trafiğin durumuna göre değişebilir)
10. Başarı Notu
Teorik (Yazılı) Sınav:
A1 ve A2 Birimlerinden en az %60 alınmalıdır.
Performans (Uygulama Sınavı:
A2 Birimlerinin performans uygulamalarından en az %80 alınmalıdır.
11. Şikayet
Belgegeçerliliği devam ettiği sürüce yapılabilir.
12. Sınav sonucuna itirazlar
Sınav sonuçları beyan edildikten sonra itirazlar on beş (15) gün içerisinde kabul edilmektedir.
Kılavuz İndir
Ulusal Yeterlilik İndir

Başka sorunuz var mı? İşte bazı seçenekler:

E-Posta Gönderebilirsiniz

Telefon İle Arayabilirsiniz

0262 606 0 333

Menü