Sıkça Sorulan Sorular

Sınav sonuçlarımı ve belge hak edip etmediğimi nereden öğrenebilirim ?
Belge zorunluluğu kapsamında teşvikten yararlandım ancak hâlâ sınav ücreti hesabıma yatmadı, ne zaman yatacak ?
Sınavların bir kısmından başarısız olmuşum, başarısız olduğum sınavlara başka bir Kuruluşta girebilir miyim?
Sınavların bir kısmında başarılı oldum, başarılı olduğum sınavlar ne kadar süre geçerlidir?
Gözetim nedir? Sınavlarına girmiş olduğum Kuruluş benden çeşitli belgeler istiyor, bu belgeleri vermek zorunda mıyım?
Belgemin geçerlilik süresi bitince ne oluyor? Belge yenileme ne anlama gelmektedir?
Sınav sonuçlarımda başarılı olduğumu gördüm, belgemi ne zaman ve nerden alabilirim?
Sınav sonucunda 90 puan aldığım ama başarısız olduğum yazıyor, bu nasıl mümkün oluyor?
Belgemi kaybettim, yeniden basılmasını ve bana gönderilmesini sağlayabilir misiniz?
Hangi mesleklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almak zorunludur?
Belge alma zorunluluğu olan mesleklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almak için ne kadar süremiz var?
Belge alma zorunluluğu olan mesleklerde belge almazsam ne olur?
Belge alma zorunluluğu olan mesleklerde belge almak isteyenlere teşvik var mı?
Belge zorunluluğu olan mesleklerde uygulanan teşvikten yararlanırsam sınav ücreti ne zaman iade ediliyor?
Sınav ücretini işverenim ödeyebilir mi ve geri ödeme işverenime yapılabilir mi?
Hem elektrotla ark kaynakçısıyım hem de metal-ark aktif gaz kaynakçısıyım, ikisi de Tebliğlerde yer alıyor. İkisi için ayrı ayrı mı belge almam gerekiyor?
Sınava girmek ve belge almak için ücret ödeniyor mu?
Sınavlarda başarısız olursam ne oluyor? Yeniden sınava girmek için sınav ücreti ödemem gerekiyor mu?
Sınavlara girmeden önce eğitim veriliyor mu?
Sınavlara girmek için eğitim ya da deneyim şartı aranıyor mu veya başka sınava giriş şartları var mı?
Belgenin geçerlilik süresi var mı?
Belge almak isteyen kişilere yönelik teşvik veya destek var mı?
MYK Mesleki Yeterlilik Belgeleri yurtdışında da geçerli midir?
Sınav sonuçlarımı ve belge hak edip etmediğimi nereden öğrenebilirim ?

MYK Web Portalındaki “Sorgulama” başlığı altındaki Aday Sorgulama bölümünden veya e-Devlet Kapısı üzerinden sınav sonuçlarınızı, belge bilgilerinizi ve teşvik işlemlerinizi görebilirsiniz. Söz konusu bilgiler yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından Portala işlenmektedir, bilgilerde eksiklik veya hata görürseniz sınavlarına girmiş olduğunuz yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu ile görüşüp bilgilerin düzeltilmesini talep edebilirsiniz.

Belge zorunluluğu kapsamında teşvikten yararlandım ancak hâlâ sınav ücreti hesabıma yatmadı, ne zaman yatacak ?

MYK Web Portalındaki “Sorgulama” başlığı altındaki Aday Sorgulama bölümünden veya e-Devlet Kapısı üzerinden teşvik kapsamında geri ödenecek sınav ücretine ve ödemenin yapılıp yapılmadığına ilişkin bilgileri görebilirsiniz. Açıklama bilgilerinde “Henüz teşvik listesine girmedi.” şeklinde bir ifade görüyorsanız bu ifade, belge aldığınız yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu teşvikten yararlanma talebinizi henüz Kurumumuza iletmemiş anlamına gelmektedir.

Sınavların bir kısmından başarısız olmuşum, başarısız olduğum sınavlara başka bir Kuruluşta girebilir miyim?

Farklı kuruluşlarda birim birleştirme yapılabilir. Örneğin; İnşaat Boyacısı ulusal yeterliliğinin A1 birimindeki sınavlara X yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunda, A2 birimindeki sınavlara Y yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunda girilebilir. Tüm yeterlilik birimlerinden başarılı olunması halinde en son sınavlarına girilen kuruluş belge talebi oluşturabilir. – Farklı kuruluşlarda aynı yeterlilik birimi için sınav birleştirme yapılamaz. Örneğin; İnşaat Boyacısı ulusal yeterliliğinin A1 biriminin T1 sınavına X kuruluşunda, P1 sınavına Y kuruluşunda girilemez. Aynı kuruluşta bir birimin içerdiği tüm sınavlara girilmesi ve başarılı olunması halinde birim başarısı elde edilebilir.

Sınavların bir kısmında başarılı oldum, başarılı olduğum sınavlar ne kadar süre geçerlidir?

Sınavların ve birimlerin geçerlilik süreleri ulusal yeterliliklerde belirtilmektedir. Ulusal yeterliliklerin büyük bir çoğunluğunda sınav geçerliliği 1 yıl, birim geçerliliği ise 2 yıl olarak tanımlanmıştır.

Gözetim nedir? Sınavlarına girmiş olduğum Kuruluş benden çeşitli belgeler istiyor, bu belgeleri vermek zorunda mıyım?

Gözetim, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibinin belgesinin geçerlilik süresi içerisinde ilgili mesleki yeterliliği sürdürdüğünün tespit edilmesi amacıyla yapılan izleme ve değerlendirme faaliyetleridir. Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları ulusal yeterliliklerde belirtilen gözetim şartlarına uygun olarak gözetim zamanı geldiğinde belge sahiplerinden o meslekte aktif olarak çalışmayı sürdürdüğünü gösterir kanıt ve kayıtları iletmelerini talep ederler. – Belge sahibi istenen kanıt ve kayıtları ilgili yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşuna iletmelidir aksi takdirde kuruluş ilgili belgeyi askıya alma ve iptal etme hakkına sahiptir.

Belgemin geçerlilik süresi bitince ne oluyor? Belge yenileme ne anlama gelmektedir?

Belge yenileme, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesinin geçerlilik süresi sonunda belge sahibinin mesleki yeterliliğini sürdürdüğünün tespit edilmesi ve mesleki yeterliliğini devam ettiren kişinin yeniden belgelendirilmesi faaliyetleridir. MYK Mesleki Yeterlilik Belgeli kişi geçerlilik süresi bitmeden önce belgesini yenileyebilir, eğer yenileme işlemlerini yapmazsa geçerlilik süresi tamamlandığında belgesinin geçerliliği sona erer. Yenileme işlemlerinin belgesi alınmış aynı Kuruluşta yapılması zorunlu değildir, ilgili yeterlilikte yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarından tercih edilen herhangi birinde belge yenileme yapılabilir.

Sınav sonuçlarımda başarılı olduğumu gördüm, belgemi ne zaman ve nerden alabilirim?

Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları sınavlar sonucunda prosedürlerinde belirtilen süre zarfında belge taleplerini Kurumumuza bildirmektedir. Belge talebi Kurumumuza iletildikten sonra en geç 5 iş günü içerisinde belge ve kimlik kartları yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarına iletilmektedir.

Sınav sonucunda 90 puan aldığım ama başarısız olduğum yazıyor, bu nasıl mümkün oluyor?

Ulusal yeterliliklerin büyük bir çoğunluğunda kritik adımlar yer almaktadır. Kritik adım, sınavın başarıyla tamamlanması için adayın mutlaka eksiksiz yerine getirmesi gereken iş ve işlemleri ifade eder. Kritik adımlarda başarılı olamamış adaylar sınav sonucunda hangi notu alırsa alsın o sınavdan başarısız sayılmaktadırlar.

Belgemi kaybettim, yeniden basılmasını ve bana gönderilmesini sağlayabilir misiniz?

Belgeyi aldığınız yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu ile görüşmeniz ve yeniden basım talebinizi Kuruluşa iletmeniz hâlinde ilgili Kuruluş belge ve kimlik kartı basım taleplerinizi Kurumumuza iletebilir. – Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları, belgesinin ve/veya kimlik kartının yeniden basılmasını talep eden adaydan belge masraf karşılığı ile gerekli diğer bilgi ve belgeleri talep eder. Yeniden basım talepleri Kurumumuza iletildikten sonra en geç 5 iş günü içerisinde belge ve kimlik kartları yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarına iletilmektedir.

Hangi mesleklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almak zorunludur?

5544 sayılı Kanun gereğince; tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfa giren ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yayımlanan tebliğlerde belirtilen mesleklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler çalıştırılamamaktadır. Söz konusu mesleklerin isimlerine ulaşmak için tıklayınız.

Belge alma zorunluluğu olan mesleklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almak için ne kadar süremiz var?

Belgesi olmadan çalışanların, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanan Tebliğin yayım tarihinden itibaren 12 ay içerisinde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi alması gerekmektedir. Örneğin, 26 Eylül 2017 tarihli Tebliğde belirtilen mesleklerde çalışanlar 26 Eylül 2018 tarihine kadar MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almalıdır. Yayımlanmış Tebliğlere ulaşmak için tıklayınız.

Belge alma zorunluluğu olan mesleklerde belge almazsam ne olur?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı iş müfettişleri tarafından yapılan denetimlerde ilgili mesleklerde belgesiz çalışan tespit edilmesi halinde işveren veya işveren vekiline belgesiz çalışan kişi başına 627 TL idari para cezası uygulanması hükme bağlanmıştır.

Belge alma zorunluluğu olan mesleklerde belge almak isteyenlere teşvik var mı?

Belge zorunluluğu olan mesleklerde sınavlara girip belge almaya hak kazanan kişilerin, Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenmiş limitler dâhilinde sınav ücretlerinin tamamı ile belge masraf karşılıklarının tamamı 2019 yılının sonuna kadar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.

Belge zorunluluğu olan mesleklerde uygulanan teşvikten yararlanırsam sınav ücreti ne zaman iade ediliyor?

Kişinin teşvikten yararlanma talebinin yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu tarafından MYK’ye bildirildiği tarihi takip eden ayın 21’i ile 30’u arasında sınav ücretleri iade edilmektedir.

Sınav ücretini işverenim ödeyebilir mi ve geri ödeme işverenime yapılabilir mi?

10 kişi ve üzeri sayıda aday içinüçüncü kişiler veya kuruluşlar (işverenler) tek nokta başvurusu yaparak adayların sınav ücretlerini karşılayabilmektedir. MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanıp teşvikten yararlanma hakkı elde etmiş kişilerin sınav ücretleri, ödemeyi yapmış olan üçüncü kişiye veya kuruluşa geri ödenir.

Sınava girmek ve belge almak için ücret ödeniyor mu?

Sınavlara girebilmek için sınav öncesinde ilgili yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşuna sınav ücretinin ödenmesi gerekmektedir. Meslek bazında sınav ücretlerine ulaşmak için tıklayınız.
Ayrıca, sınavlar sonucunda belge almaya hak kazanan kişilerin belge masraf karşılığını da ödemesi gerekmektedir ancak MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilmiş mesleklerde uygulanan teşvikten yararlanan kişilerden belge masraf karşılığı talep edilmemektedir.

Sınavlarda başarısız olursam ne oluyor? Yeniden sınava girmek için sınav ücreti ödemem gerekiyor mu?

Sınavların tamamında ya da bir bölümünde başarısız olan kişiler yeniden sınavlara katılabilirler. MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu olan mesleklerde teşvikten yararlanmak istediğini bildirmiş kişiler 1 kere sınav ücreti ödeyerek aynı kuruluşta 3 kez, söz konusu teşvikten yararlanmayan kişiler ise 1 kere sınav ücreti ödeyerek aynı kuruluşta 2 kez sınava girme hakkına sahiptir. Söz konusu ücretsiz sınav haklarının tamamını kullanıp belge almaya hak kazanamayan kişiler tekrar sınav ücreti ödeyerek sınavlara katılabilirler.

Sınavlara girmeden önce eğitim veriliyor mu?

Hayır, yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları adayları eğitime tabi tutmaksızın doğrudan sınavlara almaktadır.

Sınavlara girmek için eğitim ya da deneyim şartı aranıyor mu veya başka sınava giriş şartları var mı?

Sınav ve belgelendirmesi yapılabilen ulusal yeterliliklerin %95’inde sınavlara katılmak için hiç bir şart bulunmamaktadır. Sınavlara giriş şartı bulunan ulusal yeterliliklerdeki giriş şartlarını ilgili ulusal yeterliliğin “Yeterlilik Sınav(lar)ına Giriş Şartları” bölümünde bulabilirsiniz.

Belgenin geçerlilik süresi var mı?

Belge geçerlilik süresi ulusal yeterliliklerde belirtilmektedir, yeterliliklerin büyük çoğunluğunda bu süre 5 yıl olarak tanımlanmıştır. Bilişim sektöründe yer alan mesleklerde 4 yıl, kaynak mesleklerinde ise 2, 3 veya 6 yıl olarak değişkenlik göstermektedir.

Belge almak isteyen kişilere yönelik teşvik veya destek var mı?

6111 sayılı Kanun ile güncellenen İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 10. maddesinde mesleki yeterlilik belgesi sahibi personel çalıştıranlar için işveren sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarının 54 aya kadar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması desteği sağlanmaktadır. Bu destekten yararlanmak için İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 10. maddesinde belirtilen şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. SGK e-Bildirge sistemi, yararlanma hakkı elde eden işyerlerini ve yararlanma sürelerini otomatik olarak hesaplamaktadır.

MYK Mesleki Yeterlilik Belgeleri yurtdışında da geçerli midir?

MYK Mesleki Yeterlilik Belgelerinin yurtdışında da geçerli olabilmesi için ülkemiz ile diğer ülkeler arasında karşılıklı tanıma anlaşmalarının imzalanması gerekmektedir. İleriki süreçte MYK Mesleki Yeterlilik Belgelerinin yurtdışında da geçerli olabilmesi için çalışmalar sürdürülmektedir.

Başka sorunuz var mı? İşte bazı seçenekler:

E-Posta Gönderebilirsiniz

Telefon İle Arayabilirsiniz

0262 606 0 333

Başka Sorunuz?

Lütfen iletişim kurunuz.

Menü